Når en ny helhetlig asylpolitikk nå skal utformes, må internasjonale forpliktelser beskrives presist og korrekt, og partiet være tydelig på om den nye politikken krever endringer i gjeldende folkerett, skriver advokatfullmektig André Møkkelgjerd i Dagbladet. Bildet: Migrasjonsutvalgets leder Masud Gharahkhani på Arbeiderpartiets landsmøte i år.
Foto: Arbeiderpartiet

Advokat kritiserer APs nye flyktningpolitikk

Arbeiderpartiets nye flyktningpolitikk endrer fortståelsen av Norges internasjonale forpliktelser. Det snevrer inn retten til beskyttelse, mener advokatfullmektig.

Utrop nr. 18/2019 (16.05.2019)

På Arbeiderpartiets landsmøte i 2019 ble migrasjonsutvalgets utredning enstemmig vedtatt. Partiets nye flyktningpolitikk er nå beskrevet i et dokument uten kildehenvisninger og med flere kontroversielle og udokumenterte påstander om Norges folkerettslige forpliktelser.

Det skriver advokatfullmektig André Møkkelgjerd i et innlegg i Dagbladet.

Videre skriver han: (...) går man gjennom de konkrete forslagene som vil få praktisk betydning for utformingen av politikken, ser partiet ut til å gå inn for å snevre inn retten til beskyttelse, blant annet gjennom å endre forståelsen av hvem som er flyktning etter FNs flyktningkonvensjon.

Se hele innlegget (Dagbladet)