Regjeringen vil bruke 3,2 millioner slik at kjernetidsordningen også omfatter barn i asylmottak.
Foto: Flickr

Ettåringer i asylmottak får gratis kjernetid

Regjeringen vil bruke 3,2 millioner kroner og inkludere ettåringene i ordningen med gratis kjernetid for barn i asylmottak.

 
Utrop nr. 19/2019 (23.05.2019)

Ifølge Kunnskapsdepartementet foreslår regjeringen grepet i revidert statsbudsjett, skriver nettstedet barnehage.no.

– Gratis kjernetid bidrar til at barn som får opphold kommer tidlig i gang med integreringa og lærer seg norsk. Dette er i tråd med andre tiltak vi har satt i verk for foreldre. De må raskere i gang med norskopplæringa i mottaket, og det blir enklere når barna kan gå i barnehage, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Tidlig innsats er viktig for å lykkes med å løfte alle barn i skolen og legger et viktig grunnlag for å få seg jobb. Forskning viser at tiltak retta mot sårbare barn spesielt, har stor effekt, heter det videre.