Helse på radio

Somali-, arabisk- og urdutalende over hele landet kan nå få helseråd gjennom et nytt radioprogram som lanseres førstkommende lørdag.
Prøveperioden for sendingene er på til sammen seks uker, og blir sendt annenhver uke. Man vil etter hvert prøve å få faste månedlige sendinger.  

– Vi håper vi på denne måten kan nå enda flere, og bedre folks forståelse for egen helsesituasjon, forteller prosjektleder ved Oslo universitetssykehus Aleksandra Bartoszko, til Oslo-universitetssykehus.no.

Programmet vil gå på Oslo-radioen, Pak Radio Voice of Oslo, på FM 99,3 og vil også finnes på internett. Det vil være en sammensetning av faste programledere og fageksperter på de ulike temaene som behersker de tre språkene. Formålet er å ta opp viktige temaer som diabetes, ernæring, psykisk helse og kvinnehelse og målgruppen er somali-, arabisk- og urdutalende i hele landet.

Aktiviserer

Bartoszko forteller at det på denne måten vil være lettere å nå denne målgruppen på og være en måte de kan delta aktivt på.

– Skriftlig informasjon på ulike språk når ikke fram til alle. En del kan ikke lese og da er radio en god kanal for å nå ut med helseinformasjon. Vi vet også at radiostasjonen er populær og har mange faste lyttere. I løpet av programmene er det mulig å ringe inn og stille spørsmål til helseekspertene både på direkten og etter sending. På denne måten kan lytterne selv delta aktivt i programmene, sier Bartoszko.