En reklamefilm som Utrop lagde vekker interesse.
Foto: Farid Omer

Utropfilm vekker interesse

Utrop sin egen reklamevideo har fått svært gode tilbakemeldinger. Se den her.

Utrop nr. 10/2013 (07.03.2013)

– Tror du innvandring fører til mer kriminalitet? Spør Claudio Castello i Utrops reklamevideo.

Ved å stille spørsmål som er reprensetative for hvilke temaer Utrop tar for seg ønsker avisen å markedsføre seg.

– Jeg ønsket å gjøre noe nytt og gi Utrop litt PR, sier tv produsent Farid Omer. Etter nyttår tv-produsenten arbeidet med å filme sine kollegaer for å markedsføre Utrop.

Resultatet i form av to korte og en lengre video har blitt distribuert via sosiale medier.

Se hele videoen her