Issayas Hagos forklarer besøkende om menneskesmuling og menneskehandel som eritreiske flyktninger blir offer for. Utstillingen foregikk fra 23. til 29. august.

Stilte ut bilder om tortur i Eritrea

Tortur, forfølgelse og undertrykking forekommer hver dag i Eritrea. I samarbeid med Deichmanske bibliotek i Oslo har Issayas Hagos satt fokus på den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i landet gjennom en informativ fotoutstilling.

Utrop nr. 34/2014 (11.09.2014)
Bildene i utstillingen viser hvordan diktaturet ledet av Isaias Afeworki fører til store lidelser i Eritrea.

Siden selvstendigheten i 1993 har Eritrea verken fått en fungerende grunnlov eller avholdt parlamentsvalg. Landet styres fremdeles av en "overgangsregjering", i praksis  et diktatur under ledelse av Peoples Front for Democracy and Justice (PFDJ).

Issayas Hagos fikk hjelp av assistent Feven Temsgen til å sette opp utstillingen.
Så sent som i juni i år ga Amnesty International ut en rapport som bekrefter omfattende menneskerettighetsbrudd på en lang rekke områder. Særlig alvorlig er situasjonen for politiske motstandere av regimet og for journalister. I flere år har Eritrea vært rangert som det landet i verden med minst pressefrihet, bak land som Syria, Iran og Nord-Korea.

Eritrea har vært et diktatur siden 1993. Før det var landet annektert av Etiopia (fra 1952).
Nylig viste Deichmanske Bibliotek en utstilling som forklarer noe av bakgrunnen for dagens situasjon og viser de overgrepene som finner sted.

Livsfarlig flukt

Talsmann for EPDP Mr. Dawit Araye takker bibliotekar Oddvar Thorsen for muligheten de fikk til å vise sine bilder på Deichmanske bibliotek i Oslo.
- Det er viktig å vise folk i Norge og resten av verden omfanget av de menneskerettighetsbruddene som skjer. Det er ikke bare snakk om total mangel på politisk frihet, men også en situasjon som er så alvorlig at mange unge velger å flykte gjennom ørkenen selv om de vet at dette kan være livsfarlig.

Det forteller Issayas Hagos, som selv er politisk flyktning fra Eritrea og står bak utstilingen på Deichmanske bibliotek. Hagos er medlem av  Eritrean Peoples’ Democratic Party (EPDP), som i likhet med alle andre partier er forbudt i Eritrea. EPDP jobber ifølge Hagos for en fredelig overgang til demokrati i Eritrea og har ingen tro på væpnet kamp for å nå dette målet. Istedet satser de på informasjon.

Takknemlig
– Jeg ønsker å takke dem som har hjulpet oss med å få til denne utstillingen. Vårt mål har vært å vise hva som skjer i regionen, blant annet hvordan eritreiske flyktninger utsettes for menneskehandel og mishandling blant annet i Sudan, men også gi nordmenn sjansen til å få innblikk i vår kultur og levemåte og alt vi som har flyktet har måttet forlate, sier han.

Hagos tror at en overgang til demokrati er mulig selv om diktaturet nå har vart i hele 21 år. Han har tidligere vist utstillingen sin i Vadsø, og håper å få til en ny utstilling i Oslo med det første. Bildene har han fått av sine støttespillere i EPDP og andre organisasjoner som engasjerer seg i arbeidet for menneskerettigheter i Eritrea.