Karrieresentrene hjelper flyktningene til å velge yrke og utdanning.
Foto: Josefa nDiaz/Unsplash

Flyktninger får hjelp til å velge utdanning og jobb

Flyktninger som har vært kort tid i Norge, får hjelp til å finne ut hva de skal jobbe med i fremtiden. 

Utrop nr. 21/2019 (06.06.2019)

Kompetanse Norge har gitt penger til fire karrieresentre i Østfold, Troms, Hedmark og Akershus. Karrieresentrene skal hjelpe flyktningene til å velge utdanning og hvilket yrke de vil prøve senere. 

Før har bare de som bor på asylmottak fått karriereveiledning. Asylantene kom raskere i gang med utdanning og arbeid enn de ville ha gjort uten tilbudet. I 2019 har fem asylmottak karriereveiledning.

– Vi tror det er veldig lurt også å teste ordningen for flyktninger som bor i kommunene, sier Torkel Nybakk Kvaal fra Kompetanse Norge. 

– Målet er at flyktningene skal få god informasjon. Da kan de ta gode og riktige valg for fremtiden, sier Torkel Nybakk Kvaal. Han sier at de som får veiledning blir motiverte av informasjon om muligheter. På sentrene er de opptatt av den kompetansen som flyktningene har med seg fra hjemlandet. 

Karrieresentrene  skal også veilede kvoteflyktninger og dem som er kommet til Norge fordi de er i familie med flyktninger i Norge. 

Kompetanse Norge samarbeider med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Kilde: www.kompetansenorge.no