OsloMet vil utdanne flere innvandrer-sykepleiere

OsloMet
Foto : Skjermdump, youtube
Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ber utdanningsminister, Iselin Nybø godkjenne at universitetet kan tilby kompletterende kurs til innvandrere uten flyktningbakgrunn. Kunnskapsdepartementet sier foreløpig nei, melder nettavisen Khrono.
0Shares

I 2016 fikk daværende Høgskole i Oslo og Akershus, nå OsloMet, i oppdrag å starte opp et kompletterende utdanningstilbud for sykepleiere og lærere som ikke er utdannet i Norge, og som har en flyktningbakgrunn. Tilbudet representerer til sammen 60 studieplasser fordelt på de to studieretningene.

Rektor for OsloMet, Curt Rice, er en av de som ser svært positivt på det kompletterende utdanningstilbudet.

– Dette landet trenger sykepleiere og kompletterende utdanning er samfunnsøkonomisk supersmart, sier Rice til Khrono.

Får ikke fortsette med tilbudet
Da storbyuniversitetets første kull benyttet seg av tilbudet høsten 2017, inkluderte det en tillatelse til å ta opp innvandrere utenfor EØS som ikke hadde flyktningstatus dersom det gjenstod ledige plasser.

– Dette var en klok beslutning fordi det kunne få sykepleiere som ikke er flyktninger kvalifisert for arbeidslivet også, sier Rice.

Denne ordningen gjaldt kun for det første året og nå sier Kunnskapsdepartementet nei til at innvandrere uten flyktningebakgrunn kan benytte seg av kurset.

Rice forklarer videre at samtlige partier i Utdannings- og forskningskomitéen så sent som i høst var positive til at det fortsatt skulle være åpent for å ta inn andre innvandrere ved ledig kapasitet. Likevel sier departementet fortsatt nei. I påvente av utredningen henvender han seg til statsråd Nybø som han håper vil tillate universitetet å fortsette videre med tilbudet.

– Vi har allerede fått studieplassene og trenger ikke ekstrabevilgning. Det vil være veldig klokt av Nybø å tillate oss å effektuere dette.

Kompetanseomsetning må bedres
I desember i fjor, forklarte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som svar på skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg, at: «En permanent utvidelse av gruppen som får tilgang til kompletterende utdanning for sykepleiere må utredes i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet».

Sandberg, medlem av Utdannings- og forskningskomitéen for Arbeiderpartiet, refererer til behandlingsprosessen så langt som «unødig stivbent byråkrati», og mener dette er kompetanse Norge trenger, og at både samfunn og enkeltmennesker tjener på fleksibel håndtering.

— Jeg forventer at statsråd og departement sørger for rask iverksettelse og ikke trenerer denne saken. Nå har mange ventet lenge nok, det er viktig at signalet tas: Norge må bli bedre til å få mennesker i jobb – og til å omsette kompetanse fra utlandet over i arbeid, uttaler hun til Khrono.