Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil utvise utlendinger som mister flyktningstatus

Regjeringen ønsker å kunne utvise og nekte oppholdstillatelse til personer som har mistet sin flyktningstatus på grunn av alvorlige forbrytelser.

Utrop nr. 15/2018 (12.04.2018)

Justis- og beredskapsdepartementet forslår derfor for Stortinget å gjøre endringer i utlendingsloven.

– Vi må ha regler som forhindrer at Norge fremstår som en frihavn for krigsforbrytere og personer som har begått så alvorlige handlinger at de mister retten til flyktningstatus. De skal ikke få oppholdstillatelse i Norge. Vi foreslår derfor nå å gjøre endringer i utlendingsloven, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

En asylsøker kan nektes flyktningstatus i Norge hvis personen har begått alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige ikke-politiske forbrytelser.

– I dag kan personer som har begått denne typen alvorlige handlinger omgå eksklusjonen fra flyktningstatus og få opphold i Norge ved å søke andre tillatelser. Det er ikke greit, sier justisministeren.

(©NTB)