SVs stortingsrepresentant Karin Andersen kommer med et sjeldent tilfelle av ros til regjeringen for forslaget om å gi 80 barnefamilier med begrenset oppholdstillatelse rett til å delta i introduksjonsprogrammet.
Foto: Nei til EU

Stortinget sa ja til å flytte barnefamilier ut av asylmottak

– Et lite, men positivt steg for integrering. Dette hadde neppe skjedd med Sylvi Listhaug (Frp) som statsråd, mener SV. 

Utrop nr. 22/2018 (31.05.2018)

Regjeringen foreslo i revidert budsjett å bruke 38 millioner kroner på å bosette rundt 80 barnefamilier med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet og gi dem rett og plikt til å få delta i introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger.

Mandag sa en enstemmig kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ja til forslaget, som også gjelder enslige mindreårige over 16 år.

SVs representant i komiteen, Karin Andersen, roser regjeringen.

– Det er forhåpentligvis et lite signal om bedre og mer aktiv integreringspolitikk også fra regjeringens side, nå som ansvaret er flyttet i Kunnskapsdepartementet og vekk fra Frp og over til Høyre, sier komiteens leder Andersen til NTB.

– Dette ville neppe ha skjedd med Sylvi Listhaug (Frp) som minister og gir forhåpentligvis et signal om en bedre integreringspolitikk med Jan Tore Sanner (H) som ansvarlig statsråd, sier hun.

– Jeg er glad for at komiteen enstemmig støtter regjeringens forslag. Vi mener at også de som tidligere ikke har blitt bosatt, og som vi nå bosetter, raskt, skal få avklart hva slags utdanning og kvalifikasjoner de har. Da vil de også fortere kunne komme i gang med lønnet arbeid eller relevant utdanning, sier saksordfører Norunn Tveiten Benestad (H) i en kommentar.

(©NTB)