Norske politikere vil hindre trygdeeksport ved å justere trygdeytelsene for utenlandske EU-borgere fra lavkostland. EU setter foten ned for det norske forslaget, fordi de mener en nedjustering av trygd bryter Norges forpliktelser i EØS-avtalen (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr

EU-nei til trygdekutt til østeuropeere

EU nekter Norge å kutte i utbetalingene av barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa. Det gjør at Fremskrittspartiet vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Utrop nr. 26/2018 (28.06.2018)

Ni av ti  mottakere av barnetrygd og kontantstøtte er utenlandske statsborgere, og de største beløpene går til barn i Polen og Litauen, melder magasinet Velferds nettutgave.

Kamp mot eksport av trygdeytelser har vært en viktig sak for regjeringen siden Erna Solberg kom til makten i 2013. Det mest konkrete forslaget har vært å nedjustere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landene pengene sendes til.

Hensikten er å gjøre det gjøre det mindre lukrativt å motta slike ytelser når man har familie i et lavkostland.

EU setter foten ned
EU har så langt sagt blant nei til en slik justering, fordi det bryter med Norges forpliktelser til likebehandling av EU-borgere i henhold til EØS-avtalen.

Ifølge Aftenposten vil EU holde seg til prinsippet når EUs minstrråd skal behandle saken i løpet av denne uken.

Fremskrittsparitet vil imidlertid ikke gi seg uten kamp, hvis Norge nok en gang får nei fra EU.

– Først må få endelig bekreftet hva EU ender med. Vi må fortsette kampen, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg til Aftenposten.

Foto: erlendwiborg.com

Viktig justering
Frp-politikeren påpeker at kjøpekraftjustering av trygdeytelser er et av flere tiltak som skal få ned trygdeeksporten.

– Vil ikke legge det i skuffen ennå. Hvis det skulle vise seg at vi ikke får det til, vil det være meget spesielt av EU. Jeg tror de setter seg selv i en situasjon der flere land i Nord-Europa vil reagere ganske kraftig på dette, sier han til Aftenposten.