Foto: Hafjell

Politiets utlendingsenhet nedbemanner på grunn av få asylsøkere

Til sammen 58 stillinger skal bort i Politiets utlendingsenhet (PU). Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid.

Utrop nr. 03/2019 (24.01.2019)

Flere ansatte har allerede sluttet, og stillingene har ikke blitt erstattet. Siden 1. januar 2017 har antallet fast ansatte blitt redusert med om lag 150 personer.

– Budsjettsituasjonen og en betydelig redusert oppgavemengde medfører at PU må redusere bemanningen. Videre er det nødvendig at PU har riktig kompetansesammensetning for å være i stand til å løse pålagte oppgaver best mulig, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

For å forsøke å unngå oppsigelser ønsker PU å tilby overtallige ansatte muligheten til å søke om sluttavtaler. PU kommer også til å forsøke å finne ledige stillinger til overtallige ansatte andre steder i politi- og lensmannsetaten.

– Arbeidsgiver er opptatt av å gjennomføre denne prosessen på en ryddig måte, og i tett samarbeid med fagforeninger og vernetjenesten, sier personalsjef i PU Kristin Fiksdal Eide.

Men det er neppe slutt med dette.

– På lengre sikt er det sannsynlig at antall ansatte skal reduseres ytterligere for å tilpasse organisasjonen til oppgaver og budsjetter, opplyser PU i en pressemelding.

(©NTB)