Foto: romrealty

Asylutgiftene øker med over 250 millioner

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2019 satt av 253 millioner kroner ekstra til asylmottak, etter det NTB erfarer.

Utrop nr. 18/2019 (16.05.2019)

– Økningen skyldes blant annet at behovet for mottaksplasser har økt, og at de forventede utgiftene per beboer i mottak er høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, heter det.

Budsjettet legges fram senere tirsdag.

(©NTB)