Trygg i Spania er en nyskaping som gir personlig råd om Spania fra spanske eksperter på svensk, dansk og norsk. Grunnlegger Terje Bartholsen er her flankert av sine spanske medarbeidere María José Miralles Izquierdo (t.h) og Angel Alba Perez.
Foto: Alex Dominguez

Starter informasjonshjelp for nordmenn i Spania

Et helt nytt firma, Trygg i Spania, skal gi nordmenn, svensker og dansker et enklere liv i møte med det spanske samfunnet.
Utrop nr. 20/2013 (16.05.2013)

Mot en årlig medlemsavgift på seks euro tilbyr det nye selskapet sine medlemmer informasjon, råd og veiledning om det spanske samfunnet, på norsk, svensk og dansk. Bakgrunnen for det ambisiøse prosjektet er en markedsundersøkelse fra i fjor.

– Vi spurte 450 skandinaver i Spania, halvparten nordmenn, en firedel svensker og en firedel dansker om dette var noe de hadde behov for. Mer enn 70 prosent svarte positivt på dette, vel vitende om at det ville koste litt. Nå er vi naturligvis spente på mottakelsen, forteller Terje Bartholsen, grunnlegger og tidligere journalist i NRK.

Tillit
Bartholsen understreker betydningen av at Trygg i Spanias uavhengighet, og at selskapet kun har forpliktelser overfor sine medlemmer.

– For oss er det viktigste at både de som bor i Spania og de hjemme som vurderer å være mer i Spania skal vite at de har et sted å henvende seg på sitt eget språk for å få uavhengig og pålitelig informasjon om spanske forhold. Enten det gjelder spørsmål om trygd, eiendom, kjæledyr, helse, skole eller hva som helst annet. Vår uavhengighet er det aller viktigste for at vi har tillit. Det er en avgjørende forskjell fra alle som vil selge deg det ene eller det andre, sier Bartholsen.
 
Ettårsetablering
Bartholsen legger til at det har tatt et år å etablere firmaet.
 
– Hele prosessen har skjedd med uvurderlig hjelp fra utviklingskontoret i Alicante kommune (Agencia Local de Desarrollo Económico y Social) som har lagt til rette, gitt råd, bistått med rekruttering, formidlet kontakter og leid ut rimelige kontorer. Uten bistanden ville dette ikke ha lykkes, og særlig ettersom vi ikke har fått noen økonomiske tilskudd til prosjektet.
 
– Hvordan har dette gått, spesielt med tanke på den utfordrende økonomiske situasjonen i Spania?

– Krisen i Spania ses jo på ethvert gatehjørne, og var også tydelig da vi skulle rekruttere. Fantastisk mange kvalifiserte søkere som i dag er uten jobb. Det oppleves jo positivt å kunne skape nye arbeidsplasser for noen, men samtidig ganske nedslående å se hvor mye kompetanse og pågangsmot som ikke har rom i arbeidslivet i Spania i øyeblikket. Når folk med både en og to strålende mastergrader i beste fall jobber som vikar noen timer i uka i en barnehage er det et eksempel på det.
 
– For oss har det vært viktig å opptre ryddig og korrekt, for eksempel ved å betale alle tarifflønn og følge alle de spanske lovbestemmelsene, sier han videre.
 
Spanske eksperter
Trygg i Spania er norskeid, men registrert som et spansk selskap med kontor i Alicante. Kontakten med medlemmene skal først og fremst foregå på mail, via hjemmesiden, Facebook eller på telefon. Og alt skal foregå på norsk, svensk eller dansk.

– Foreløpig har vi to spanske ansatte som er i full gang med å undersøke saker. De er høyt utdannet med mange års erfaring blant annet fra media. De kjenner det spanske samfunnet bedre enn vi skandinaver noen gang vil kunne gjøre. Vi ser ikke bort fra at vi må bli flere, siden det er mer enn 150 000 skandinaver i Spania, og enda flere hjemme som vurderer å flytte.

Gleder seg til fortsettelsen
– Hvor mye regner dere med å omsette i år? 

– Vi starter forsiktig med lave kostnader og håper å vokse gradvis i takt med økende medlemstall. Ved utgangen av året bør vi ha en del hundre medlemmer for at dette skal gå rundt, uten at det kan tallfestes helt nøyaktig, fordi flere medlemmer fører også til at vi kan styrke bemanningen. Alt går hånd i hånd, og vi gleder oss til fortsettelsen.