Amerikanske og irakiske styrker undersøker åstedet for et angrep utført av en selvmordsbomber i Bagdad i 2010. Mange terrorister har mentale traumer, viser ny forskning.
Foto: National Guard/http://www.flickr.com/photos/thenationalguard/4534662370

Traumatisk oppvekst kan føre til terrorisme

Undersøkelser viser at traumatisk oppvekst, psykiske lidelser og terrorisme henger sammen. 

Utrop nr. 30/2013 (15.08.2013)

Det var jusprofessoren Adam Lankford ved Universitetet i Alabama som gjorde oppdagelsen. Han studerte martyrvideoer, avskjedsbrev og annen informasjon han eller kunne finne om selvmordsbomberne.

Jusprofessoren fant en oppramsing av frykt, fiaskoer, skyld, skam og sinne. Av funnene konkluderte Lankford med at selvmordsbomberne var folk som led av alvorlige mentale traumer. De hadde allerede før selvmordsaksjonen vist tegn til suicidalitet (selvmordsatferd).

Den psykiske lidelsen legger terroristene skjul på, for i offentligheten har de interesse av å fremstille sine undersåtter i et best mulig lys, og ikke som forskrudde gærninger. Det samme har selvmordsbombernes familier, skriver vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes i Klassekampen.