Professorer negative til kvinner og minoriteter

En undersøkelse utført av mediebedriften NPR avslører at kvinner og folk med minoritetsbakgrunn i USA ikke har like muligheter til å få veiledning på universitetet
Foto : Flickr
I en undersøkelse foretatt av den amerikanske mediebedriften NPR kommer det frem at kvinner og minoriteter ikke har like gode muligheter som hvite menn til å få veiledning under studietiden.
Avatar

Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Er du kvinnelig student eller student med minoritetsbakgrunn på utkikk etter en veileder, skal du lete lenge, viser studier foretatt på skoler i USA. 

Kathrine Milkman ved Wharton School sendte e-post til 6500 professorer på 259 skoler, hvor hun utga seg for å være ulike studenter med forskjellig etnisk bakgrunn. E-postens ordlyd var lik, og det eneste som varierte, var avsenderens navn. Navn som Brad Anderson, Meredith Roberts, Lamar Washington, LaToya Brown, Juanita Martinez, Deepak Patel, Sonali Desai, Chang Wong og Mei Chen ble brukt for å teste ut teorier om rase- og kjønnsfordommer. 

– Professorene ignorerte henvendelsene fra kvinner og studenter med minoritetsbakgrunn i større grad enn de ignorerte henvendelsene fra hvite mannlige studenter, sier Milkman til National Public Radio (NPR). 

Vi oppdaget at etniske minoriteter og kvinner risikerte å ikke høre fra professorene.

Fikk sjeldent ja
De som fikk flest tilbakemeldinger, var hvite, mannlige studenter. 

– Vi registrerte hvor ofte professorene svarte positivt til et møte med studentene, sier Shankar Vedantam fra NPR. 

– Vi oppdaget at etniske minoriteter og kvinner risikerte å ikke høre fra professorene, og sannsynligheten var stor for å få mindre positive svar fra professorene, sier han videre. 

Forskningen viser at hvite, amerikanske menn har et akademisk fortrinn til tross for forsøk på å håndtere kjønns- og rasediskriminering ved utdanningsinstitusjoner. 

Stort gap
En rapport skrevet av utdanningsdepartementet i USA viser at mange afro- og latinmerikanske studenter begynner på universitetet med høye ambisjoner, likevel har hvite mannlige studenter seks ganger større sannsynlighet for å få sin akademiske grad i løpet av tre år.

– Afroamerikanere tar gjerne privatundervisning, men de har minst suksess på skolen. Latinamerikanere er midt imellom, og hvite amerikanske menn viser minst engasjement, men best akademisk suksess, står det i rapporten.

Funnene viste at det var de asiatiske studentene som opplevde mest forskjellsbehandling. Dette var også gruppen som ble ansett som de flinkeste, men samtidig de mest tilbaketrukne av alle studentene. De er også den gruppen som best skjuler den diskrimineringen de møter i den amerikanske kulturen.