Stadig flere unge kanadiere har de siste årene latt seg rekruttere til terrorvirksomhet i utlandet. Bildefaksimilet viser en propagandavideo lastet opp på YouTube viser hvor den egyptiske jihadisten Abu Azzam al-Ansari lærer opp rekrutter som vil verve seg i tjeneste for terrorgruppen Islamsk Stat (IS).
Foto: Karl-Ludwig Poggemann

Ekspert: – Canadas terrorproblem vokser

– Canada har ikke klart å møte økende radikalisering på hjemmebane, og stadig flere har de siste årene blitt fanget av ekstremismen, forklarer den kanadiske terroreksperten Tom Quiggin overfor BBC.

Utrop nr. 40/2014 (23.10.2014)

Canada har blitt rammet av to terrorangrep på to dager. Utenfor parlamentet ble én person i går skutt av den væpnede vakten Kevin Vickers. Minutter senere ble en kanadisk soldat drept ved Den nasjonale krigsminnesmerket. Gjerningsmannen var tydelig påvirket av IS-propaganda, ifølge BBC. 

Nå spør mange i Canada seg i om det er et mønster bak det hele? Ifølge terrorekspert Tom Quiggin, som har skrevet en analyse for BBC, huser Canada en rekke radikale bevegelser og karismatiske figurer.

– For mens tonen blant radikale predikanter som kanadisk-egyptiske Ahmed Said Khadr tidligere har vært at væpnet jihad bare er tillatt i konfliktområder i utlandet, tar stadig flere grupper nå til orde for at politisk vold kan brukes også innad i Canada. 

Angrep gassanlegg
Ekstremistene har lyktes i en strategi der de utnytter sårbare unge mennesker og forer dem med budskapene til al-Qaida, Hamas, IS og andre, ifølge Quiggin.  

To eksempler er Xristos Katsiroubas (22) og Ali Medlej (24) begge fra Ontario. De var sentrale skikkelser i angrepet på et gassanlegg i Algerie i januar 2013.  

Quiggin mener et første steg for å bekjempe radikaliseringen må være å frata flere ekstreme grupper deres status som veldedige organisasjoner.

– Flere grupper har sendt penger til terroristorganisasjoner i utlandet. Det må også gjøres langt mer for å skaffe til veie mer kunnskap om de ekstreme gruppene, mener han. 

Les hele saken her