Abdisaid Abdi Ismail har fått tilnavnet "Somalias Salman Rushdie" etter at han skrev bok om frafall fra islam tidligere i år.
Foto: Skjermdump/geeskaafrika.com

Bok om frafall slår an blant somaliere

En bok på somalisk om frafall fra islam har satt sinnene i kok i Somaila og blant ytterliggående lærde i flere majoritetsmuslimske land. Men blant eksil-somaliere i Europa er boka populær. 

Utrop nr. 43/2014 (13.11.2014)

Abdisaid Abdi Ismail (50) ga ut boka om det kontroversielle tema frafall (apostasi) i september.  I boka tar han et oppgjør med forestillingen om at frafall i alle tilfeller skal straffes strengt.  Og han bør vite hva han snakker om. Han har nemlig studert ved Umm Al-Qura-Universitetet i Saudi Arabia, et av de mest prestisjetunge i hele den arabiske verden.

Ses på som forræderi
Boka har gjort ham svært upopulær i enkelte kretser i hjemlandet og landene rundt, men har også gitt ham en stor leserskare blant diasporaen i land som England, Tyskland og Frankkrike, ifølge avisen Washington Post

– Hoveddelen av argumentasjonen i boka dreier seg om frafall i islam, men jeg skriver også om flere andre saker som stat og religion, likestilling, steining for utroskap og flere andre ting, sier han til nettstedet geeskaafrika.com

På spørsmålet om dødsstraff for frafall er tillatt i islam, svarer han slik: 

– Jeg har forsket på saken en tid og sammenlignet ulike perspektiver og kilder som de ulike ekstremistgruppene bruker og hva Koranen og profetens lære sier om dette. 

– Det mine funn har fått meg til å konkludere med, er at det i islam ikke finnes noen gyldige argumenter for dødsstraff for frafall selv om det har blitt praktisert i århundrer av de herskende klasser i politisk øyemed i muslimske regimer gjennom historien, det har blitt oppfattet som en form for forræderi når muslimer forlater troen fordi religionen var en altomfattende identitet for folk på den tiden. 

Vil ha sekulær stat
Ismail sier ifølge Wahington Post at boka gjenspeiler den økende skepsisen blant muslimske lærde, intellektuelle og andre fremstående representanter for troen som stadig klarere avviser den misbruken av islam som begås av ekstremistgrupper som Islamsk Stat (IS), Boko Haram i Nigeria og Al-Shabaab i Somalia. 

 Det vi trenger, er en sekulær stat med demokrati, rettferdighet og likeverd for alle, sier han. – Ikke teokratiske stater der lederne styrer i Guds navn, legger han til. 

Rettferdiggjør drap
Hetsen og dødstruslene har ikke latt vente på seg etter at boka kom ut, men forfatteren, som har blitt hengt ut som "djevel" og "vantro" i sosiale medier, vil ikke la det stoppe ham. Han sier han vil fortsette å si sin mening om sentrale religiøse spørsmål og sier han ser på dette som sin måte å bidra til reform av den islamske tenkningen i Somalia og til gjenoppbyggingen av det krigsrammede landet. 

Ismail sier han er bekymret for at islamistiske militante grupper, lærde og ekstremister i majoritetsmuslimske land bruker frafall som et politisk verktøy ved å stemple dem de er uenige med som frafalne som må drepes. Han har sett Al-Shabaab rettferdiggjøre drap på dem som motsetter seg deres ytterliggående tolkning av Koranen på denne måten. Somaliske statsansatte, militære offiserer og organisasjonsfolk blir sett på som djevelens spioner som fortjener døden, legger han til.  

– Med boka ønsket jeg å forklare for mitt folk hva frafall egentlig betyr, sier han. 

Fakta: 
Boka til Abdisaid Abdi Ismail (50) kom ut i september og er skrevet på somali. På engelsk er tittelen oversatt til “The Rule of Apostasy In Islam: Is it True?” ("Regelen om frafall i islam. Er det sant?"). Den er tilgjengelig på somali på Amazon.