Irak er et av landene hvor det forekommer mest terror på verdensbasis. Bildet er tatt under den amerikanske okkupasjonen.
Foto: National Guard/http://www.flickr.com/photos/thenationalguard/4534662370

80 prosent av verdens terror i fem land

17.958 mennesker ble drept i terrorangrep i fjor. Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Syria er landene der nesten all verdens terror skjer, viser en ny rapport om global terrorisme, skriver Aftenposten.

Utrop nr. 46/2014 (04.12.2014)

Rapporten, som kan lastes ned i sin helhet som PDF, rangerer land etter følgene av terroraktivitet, og analyserer de økonomiske og sosiale dimensjonene ved terror.

Her er noen av hovedkonklusjonene fra den ferske rapporten:

1. Økning i angrep og drepte
Nesten 10.000 terrorangrep ble gjennomført i 2013 - en økning på 44 prosent på ett år. 17.958 mennesker ble drept i terrorangrep i fjor, noe som er 61 prosent mer enn året før.

I 2013 opplevde 25 land angrep som drepte flere enn 50 mennesker. 75 land var uten terrorangrep i 2013.

2. Fire terrororganisasjoner bak 6 av 10 dødsfall
80 prosent av all terror skjer i tilsammen fem land: Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Syria. Fire terrororganisasjoner er ansvarlige for 66 prosent av alle terrordødsfall: Taliban, Al-Quaida, Boko Haram og IS.

Irak er mest utsatt for terror av alle land i verden. Bare i fjor mistet 6362 mennesker livet i terrorangrep. Fra året før er det en økning på 164 prosent. Det er den største økningen i terrorangrep som noen sinne er registrert.
 

3. Tre hovedrisikofaktorer for terror
Terror oppstår ikke fra intet. De tre hovedrisikofaktorene er vold i regi av myndighetene, store forskjeller og fordommer i større enkeltgruppers disfavør, og mye kriminalitet. Fattigdom, skoledeltakelse og de fleste økonomiske faktorer er ikke assosiert med terror.

Indeksen inkluderer 162 land. Indikatorene inkluderer antall terrorangrep, dødsfall og skader på mennesker og eiendom. Trendene er målt mellom 2000 og 2013.