Mehmet Kaplan måtte gå fra sin ministerpost på grunn av tilknyttinger til islamistiske organisasjoner.
Foto: Näringsdepartementet

Offentlig islamisme i Sverige

Den svenske journalisten Daniel Wiklander mener at det er mange spor av islamisme i svensk offentlighet og politikk. Blant annet har miljøpartiet i Sverige hatt flere skandaler knyttet til akkurat dette.

Utrop nr. 24/2016 (16.06.2016)

– Felles for de som har måttet forlate sine offentlige poster, er at de har hatt konservative islamske verdier. De har også støttet det islamkonservative styret i Tyrkia og den tyrkiske statens brutale fremferd mot sine medborgere i nåtid eller fortid. Et lite antall av disse har også hatt verv i både miljøpartiet og i islamske foreninger, skriver Wiklander på humanist.no

Den svenske Miljøpartiet-politikeren, Mehmet Kaplan, var en av de som måtte gå av da det ble avslørt at han hadde nære tilknytninger til en fascistisk tyrkisk forening, kalt De Grå Ulvene (Bozkurtlar på tyrkisk, offisielt kjent som Ülkü Ocakları).

– Kaplan slet med å finne et ordentlig svar på hvorfor han hadde vært på samme middag som lederne av De Grå Ulvene, og hvorfor han flere ganger hadde truffet den tyrkiske islamistorganisasjonen Milli Görüs. Kaplan måtte gå av som minister 18. april, forklarer Wiklander.

Ville ikke hilse på kvinnelig reporter
Yasri Khan trakk seg fra sine verv i ungdomsorganisasjonen til Miljöpartiet på grunn av sine strengt bokstavtro holdninger.

– Yasri Khan, en ung politiker, vegret seg for å håndhilse med en kvinnelig tv-reporter. Dette skapte stor oppstandelse, og senere en debatt om håndlisningsvaner i Sverige. Til og med statsminister Stefan Löfven måtte ut og kommentere ved å si "i Sverige hilser vi på hverandre ved å ta hverandre i hånden.", skriver Wiklander.