Nesten halvparten av alle europeere uttrykker skepsis og frykt overfor flyktninger, viser ny statistikk fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Centre. Bildet er fra en marsj til den islam- og innvandringskritiske bevegelsen Pegida i Tyskland i 2015.
Foto: Creative Commons/blu-news.org

Halvparten av europeerne frykter flyktninger

Halvparten av europeerne frykter at den nylige flyktningtilstrømningen øker risikoen for terrorangrep, viser en ny undersøkelse fra Pew Research Centre.

Utrop nr. 28/2016 (14.07.2016)

I åtte av de ti landene som er undersøkt, som utgjør 80 prosent av befolkningen i EU, sier over halvparten at de tror flyktningene øker sannsynligheten for terrorangrep. Denne oppfatningen står sterkest i Ungarn og Polen, med henholdsvis 76 og 71 prosent av respondentene, skriver Aftenposten.

I Tyskland, som i fjor tok imot den største andelen migranter og flyktninger i Europa, deler 61 prosent bekymringen, mens andelen er 60 prosent i Italia og 52 prosent i Storbritannia.

I fem av landene mener over halvparten også at flyktninger vil ta fra dem jobber og sosiale goder. Også her var befolkningen i Ungarn mest negativ, med 82 prosent som mener flyktningene er en økonomisk og samfunnsmessig belastning. I Polen var andelen 75 prosent, i Hellas 72 prosent, i Italia 65 prosent og i Frankrike deler 53 prosent dette synet.

Negative til muslimer
Studien konkluderer også med at oppfatningen av flyktninger er delvis påvirket av negative holdninger til muslimer som allerede bor i Europa.

I alle landene mener de som svarte på undersøkelsen at muslimer ønsker å skille seg fra resten av samfunnet fremfor å ta til seg landets skikker og levemåter.

– I Ungarn, Italia, Polen og Hellas sier mer enn seks av ti at de har et negativt syn på muslimer i landet, en oppfatning som deles av minst en av fire i landene som er undersøkt, går det frem i konklusjonen.