Kampen er ikke over

Det er ingen tvil om at LTTE er knust militært. Bevegelsen bestod av ca 2 000 - 3 000 og et stort antall av disse er drept. Angivelig er også lederen for LTTE drept. Betyr det slutten på konflikten på Sri Lanka? Neppe.
Utrop nr. 9/2009 (28.05.2009)

LTTE har stor sympati og støtte blant tamilene som er i eksil. Flere hundre tusen tamiler bor i Canada og Europa og et betydelig antall i andre deler av verden. I Norge bor det ca 10 000 tamiler. Av disse stemte 99 prosent av de stemmeberettigede ja til opprettelsen av en egen stat på Sri Lanka. Det er LTTE soldatene og deres militære ledere som er drept, men LTTE har andre avdelinger i tillegg til et  verdensomfattende nettverk og solid støtte fra de fleste tamiler. Etter at Norge begynte å engasjere seg som fredsmegler har også det internasjonale samfunnet hatt et økt fokus på utviklingen på Sri Lanka. Dessuten har tamiler i eksil gjort seg synlig og presset det internasjonale samfunnet til å handle. Hele 100.000 mennesker møtte opp iI en demonstrasjon i Storbritannia.

Tamiler som bor i eksil har flyktet på grunn av krig. De føler de har ofret mye, og kan aldri glemme hvorfor de har måttet flykte fra hjemlandet deres. Siden 1948, da Ceylon ble uavhengig, har det vært forhandlinger mellom tamilene og singaleserne om maktfordeling, uten at dette har ført fram. Ceylon, som landet het før, ble til Sri Lanka og nå erklært som en buddhistisk nasjon med singalesisk som det eneste offisielle språket. Tamiler utgjorde en nasjon med eget språk, kultur og religion, men ble ikke sidestilt med resten av landet. I 1976 gikk en rekke ledere sammen og la fram Vaddokkoaddai-resolusjonen med krav om Tamil Eelam - en selvstendig stat på øya Sri Lanka. Ved valget i 1977 fikk partiet TULF, som gikk til valg på resolusjonen, overveldende majoritet. 82 % av tamilene ønsket egen stat for tamiler.

Kravet om en egen stat for tamilene oppstod altså før LTTE, og kommer derfor fortsatt til å være et krav etter at LTTE eventuelt er borte. Så lenge kjernespørsmålet ikke blir besvart, nemlig hvordan tamilene kan få like rettigheter og styre over seg selv, vil ikke den etniske spenningen forsvinne.

Det er mulig at president Mahinda Rajapakse legger fram en eller annen politisk løsning i løpet av kort tid. Spørsmålet er imidlertid om denne anerkjenner tamilenes rett til selvbestemmelse. Da presidenten talte til parlamentet sa han at regjeringen ville legge fram en ”hjemmelaget løsning” og at ”den måtte bygge på buddhistisk filosofi og vil bli et eksempel for hele verden.” Tamiler er hinduer og hva slags løsning som skulle bygges på en religion og som skulle tilfredsstille tamilenes krav er høyest tvetydig. Det er lite sannsynlig at regjeringen gir reell makt til tamiler nå som den føler den har jerngrep rundt tamilene. Ca 265 000 tamiler er sperret inn på ulike interneringsleirer. Engelske Channel 4 rapporterte om grusomme overgrep. Leirene blir overvåket av regjeringssoldater og flyktningene blir holdt inne i leirene med tvang. Regjeringen har kunnet føre en offensiv hvor ca 7 000 er blitt drept de siste måneder og hvor 25 000 har fått krigsskader uten at verdenssamfunnet har grepet skikkelig inn. Krigen er nok ikke over, den tar bare ny form og den etniske spenningen vil fortsette eksistere i mange år framover.