Foto: Illustrasjonsfoto: Claudio Castello

Selgerjobben gir romfolk ny motivasjon

Nicoloe Caldososu foteller moralen hans har endret seg etter at han fikk mulighet til å selge Folk er folk-magasinet. Rumeneren priser seg lykkelig over å slippe tigging.

– Jeg tjener verken mer eller mindre på avisen enn da jeg tigget. Men på denne måten skaffer jeg penger uten å måtte skjemmes, forteller Caldososu, som tjener 100 kroner dagen.

Rumeneren forteller han at folks holdning til ham har endret seg.

– Tidligere kom folk med kommentarer som ”Fuck you” eller ”Go home, fucker”. Nå blir jeg møtt med respekt. Det hender også at jeg får jobbtilbud.

Nicolae Stoicar, som er kontaktpersonen mellom Folk er folk og rumenerne, bekrefter dette:

– Nå hender det at disse menneskene får diverse en- eller todagers jobber av forbipasserende på gata.  Gjennom å lese magasinet lærer også nordmenn mer om kulturen til disse menneskene. Dette bidrar til mer respekt.

Framtiden

Organisasjonen har distribuert 25 000 eksemplarer av magasinets første utgave.

– Dette er over all forventning, forteller Bjønnulv Evenrud, leder for organisasjonen Folk er folk.

Nå vil de fortsette med månedlige utgivelser av bladet.

I et intervju Utrop har gjort med deg tidligere, fortalte du om lange ventelister for å selge magasinet deres. Har dette bedret seg?

– Det er fortsatt lange ventelister fordi vi har en omfattende prosess rundt hver ansatte selger. Samtidig ser vi at det har oppstått et sekundærmarked der folk som ikke er ansatte av oss selger bladet. Dette er noe vi tolererer inntil videre fordi vi vet at det har oppstått av den nødssituasjonen folk på gata faktisk er i. Vi jobber med å tilpasse systemet vårt til virkeligheten på gata, i stedet for omvendt!

– I samme sak står det at dere ønsker å selge magasinet i hele landet. Hvordan går det med det?

– De siste månedene har vi hatt mobile grupper over hele landet. Vi har fast distribusjon i Bergen og er i ferd med å opprette det i Trondheim.

– Tror du rumenerdebatten som har pågått i sommer har hatt noe å si for salget av magasinet?

– Det har bidratt til å gjøre navnet Folk er Folk kjent i befolkningen, og det tror jeg gir positivt utslag for gatemagasinet. Det er lettere å kjøpe noe man kjenner fra før, svarer Evenrud.

Kritikk

– De negative tilbakemeldingene har gått på at endel selgere har insistert på at kjøpere skal betale solidaritetsprisen på 25 kroner i stedet for minimumsprisen på 15. Det er forståelig, men uheldig. Dette unngår vi i fremtiden ved å ha en fast pris på forsiden, enkelt og greit, forteller organisasjonslederen.

Bortsett fra dette sier Evenrud at de ikke har fått noen kritikk.

– Vi har stort sett fått veldig gode tilbakemeldinger. Noen var bekymret for at det skulle bli konflikter mellom selgere av =Oslo og våre selgere, men det er det ikke blitt, sier Evenrud.