Oslopolitiets statistikk fra 2011 kunne vise at narkotikaomsetning var det vanligste lovbrudd blant unge papirløse. Nye tall viser en stadig mer bekymringsfull utvikling, hvor narkotika- og gatekriminaliteten i støøre grad utføres av folk som har søkt beskyttelse i Norge.
Foto: Illustrasjonsbilde

– Et misbruk av asylinstituttet

– Jeg har stor respekt for de som kommer til Norge og trenger beskyttelse. Men jeg har ikke noe særlig respekt for de som kommer hit for å begå kriminalitet og misbruke asylinstituttet, sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til NRK.

Sjøvold sier at politiet i hovedstaden bruker store ressurser på gatekriminalitet begått av folk som har søkt beskyttelse i Norge. Daglig tar de asylsøkere for salg av narkotika eller annen kriminalitet. Ofte blir samme person tatt flere ganger.

– Jeg tror en god løsning kan være at de som skal transporteres ut av landet sitter i et lukket mottak mens de venter på å bli sendt ut.

I folketall er Grønland politistasjons område et av landets største. Blant de pågrepne er omlag 60 prosent utenlandske statsborgere. Ifølge en rapport fra statsadvokaten i Oslo, har en stor del av disse ikke lovlig opphold i Norge, eller så er de er asylsøkere som ikke oppholder seg på asylmottak.

Fant asylsøkerbevis
En kveld i oktober: politifolk i sivil følger som vanlig med på narkosalget i byen. Etter noen timer arresterer de en 20 år gammel nigerianer. Politiet har sett at han bare i løpet av noen kveldstimer har solgt narkotika fire ganger.

– Hvorfor tar dere meg? Dere bringer meg til arresten - for hva?

I det politiet blar igjennom lommeboka hans finner de et norsk asylsøkerbevis, utstedt i august.

– Vi har grunn til å tro at du har solgt narkotika, sier politiførstebetjenten Espen.

Og narkotikahunden som raskt kommer til, finner flere gram hasj som ligger rundt om i gresset like ved stedet der 20-åringen sto.

Ute igjen
Sammen med en annen nigerianer blir han kjørt til arresten i politihuset på Grønland. Her blir han værende over natta. Så blir han ilagt en bot på ti tusen kroner. Deretter spaserer han ut igjen som en fri mann.

– Jeg regner med å se ham selge stoff på gata igjen snart, sier politiførstebetjenten til NRK.