Havner i utenforskap: Minoritetsungdommene i rusmiljøene har lite tillit til sosialarbeiderne, viser ny avhandling.
Foto: Goeun Bae

Ny doktoravhandling: – Minoritetsungdom fanges ikke opp

Minoritetsungdommer i de åpne rusmiljøene i Oslo fanges ikke godt nok opp av hjelpeapparatet. Det viser en doktoravhandling ved UiO, som peker på lav tillit mellom ungdommer og sosialarbeidere.

 

– Sosialarbeiderne som møter disse ungdommene på gata, vegrer seg mot å ta kontakt og å etablere tillitsforhold til ungdommene, sier Moses Deyegbe Kuvoame til NRK.

Kuvoame er tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og disputerte tidligere i høst med doktoravhandlingen «In search of care».

Fanges ikke opp
I arbeidet med avhandlingen har han intervjuet 25 ungdommer med tilknytning til de åpne rusmiljøene ved Akerselva og Vaterland i Oslo, og funnet at mange av dem ikke fanges opp av hjelpeapparatet.

– Dette er ungdommer som har negative erfaringer med barnevernet og rettssystemet, og som derfor har mistillit til tiltaksapparatet. En av mestringsstrategiene deres blir å oppsøke de åpne rusmiljøene, sier Kuvoame, som mener det er viktig å ta disse ungdommene og deres behov på alvor.

– Vanskelig overgang
Kuvoame, som selv har bakgrunn som sosialarbeider i Uteseksjonen, er opptatt av hva som kan gjøres for å bygge tillit. Han mener mange av ungdommene rammes av det han kaller institusjonell rasisme.

– Institusjonell rasisme er en form for rasisme som ikke er tilsiktet, som er ubevisst. For eksempel dette med å oppfatte utsatt etnisk minoritetsungdom på gata som tøffe gangstere, som voldelige og kriminelle, det kan føre til at fagfolk vegrer seg mot å komme i kontakt med disse ungdommene, sier Kuvoame til NRK.