Behn, banksjefer og blasfemi

I likhet med de fleste land rammes også Norge stadig hardere av økonomisk krise. Ikke bare banken, børsen, men også mellom politiet og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn. Tillittskrisen.
Utrop nr. 2/2009 (05.02.2009)

I likhet med de fleste land rammes også Norge stadig hardere av økonomisk krise. Børsen og bankene er i krise. Det er rett og slett lavkonjunktur og arbeidsløsheten øker. Det finnes ikke krisehealing mot dette, selv ikke i et land hvor helseministeren tror på og forteller åpenhjertelig om sønnenes telefonhelberedelse, og SV-politikeren som er lege tror på religiøse vers mot blødninger. Personer som har kontakt med overnaturlige makter og mennesker som tror på disse kan ikke helbrede økonomisk krise. Den er visst nok menneskeskapt. Selv snåsamannen kan ikke helbrede krisen som rammer flere bransjer, og det stadig hardere.

Derfor må regjeringen utforme stadige krisepakker for noen og redningspakker for andre bransjer. For meg er det nå blitt vanskeligere å finne ut om det er noe forskjell på krise- og redningspakker fra regjeringen. Skal noen bransjer oppleve ytterligere krise og andre skal reddes fra krise?

Byggebransjen har fått krisepakke og bankene får redningspakke. Det skal bygges og repareres veier og broer. Det er visst nok lys i enden av tunnelen i bransjen etter at regjeringen la fram første krisepakke for det nye året.

Bankene er i krise, ikke bare på grunn av lite penger i omløp, men tvilsomme spareprodukter, manipulert rådgivning til sparekundene og elendig bankhåndverk. Likevel forventer bankene redningspakke fra staten og det er myndighetene villige til. Men banksjefene vil ha seg frabedt at finansministeren bestemmer hva som er bankenes viktigste ansvar i disse krisetider. Frekt nok gikk flere ledere i banknæringen inn for å skjerme lederlønninger og aksjonærenes profitt.

Bankene har lenge bedt staten om økonomisk hjelp, og det har de stadig fått. Men noen krav fra myndighetene vil de ikke være med på. Slikt skaper politisk storm. Selv om noen bankledere besinnet seg og modererte kravene, har jeg liten tro på at bankene selv er i stand til å stramme egne lederlønninger og avskaffe opsjonsavtaler for udugelige ledere. Finansministeren må ikke bare kreve at bankene fryser lederlønningene, men rett og slett redusere disse, da banklederne har vært medansvarlige for elendigheten i banknæringen.

Det er krise mellom politiet og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn: Tillittskrise. En ny undersøkelse viser at ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn har mindre tillitt til politiet enn resten av befolkningen. Det er visst nok første gang en har undersøkt noe slikt, og endelig kan vi si at fagfolk bekrefter det ungdommene har visst og sagt i flere år.

Noen krisepakke mot en slik krise er det ikke blitt laget enda, og vi kan jo bare spekulere i hvorfor. Den rammer nemlig bare noen få. I lengden kan tillitskrise mellom ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn og politiet vise seg å være fatalt. Noe som er blitt en realitet i flere europeiske byer. Kan Norge redde seg selv – i så fall når?

En annen krise som det enda ikke finnes noe pakke mot er stadige offentlige debatter med såkalte rikskjendiser. Det være seg populistiske politikere, selvhøytidelige forfattere eller overflatiske intellektuelle. Tabloidmedier koser seg visst nok hver gang noe slikt skjer i offentligheten, eller rettere sagt, de selv bidrar til slikt.

Det er i slike situasjoner jeg ønsker å ringe til Snåsammanen for å bli helbredet mot dovenskap og meningsløs intellektuell onani. Men det er visst blasfemisk å uttale noe slikt om medlemmer av kongehuset i Norge, eller?