Venter for lenge på turnusplass

Opphev EØS-avtalen og få bedre kontroll med norske utenlandsstudenter, skriver Attiq Ahmad Sohail, som er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
Utrop nr. 4/2009 (05.03.2009)
Medisinstudiet i Oslo har skyhøye inntakskrav som studenter må jobbe utrettelig for å innfri. Studiet videre er heller ingen hvile på laurbærblad og krever en formidabel innsats. Universitetet i Oslo har lagt listen høyt og studiet i Norge er internasjonalt anerkjent. Pensumet er gedigent og enhver student har kronisk dårlig samvittighet for å lese for lite til tross for at de fleste disponerer kveldene og helgene til lesing og hospitering. Når andre venner fra BI og Blindern fester eller har juleferie, sitter medisinstudenter i Oslo og forbereder seg til neste eksamen.  

Bjarne Håkon Hanssen går engasjerende dypt inn for å høyne kvaliteten på leger og tilretteleggelse av en smidig helseutdanning. Det ytterst vesentlige problemet har gått ham hus forbi. 

For meg virker det ytterst urimelig å vente et halvt år etter fullendt studie på å få turnusplass. Dessuten er ikke samfunnet tjent med dette. Det koster penger å utdanne folk, og samfunnet har interesse av å få flest mulig yrkesaktive år for pengene. Medisinstudenter fra Norge fortjener i det minste privilegiet med garantert turnusplass. I dag er ordningen med utenlandske søkere et hinder for dette. 

Til tross for at det er skrikende mangel på turnusplasser i Norge, kan enhver person fra EØS-land søke turnusplass med dagens ordning. Ikke minst er norskkunnskapene til disse legene svært begrenset. Implikasjonen av dette er grobunn for misforståelser mellom lege og pasient som kan ha fatale konsekvenser.  

Med tiden vil problemet øke ytterligere med økende press fra utenlandsstudenter. Ventetiden som i dag er et halvt år kan fort bli ett år i fremtiden. Man trenger ikke være lynende intelligent for å se urimeligheten i et venteår før man kan avslutte studiene. 

Økning av turnusplassene vil bare føre til forringelse. Derfor vil det mest hensiktsmessige være å oppheve EØS-avtalen og få bedre kontroll med norske utenlandsstudenter. Sistnevnte bør kvalifiseres gjennom samordna opptak.  

Etter Sylvia Brustads lavgir-arbeid som helseminister øyner medisinstudentene nytt håp med Hanssen. Vi håper Hanssen opphever EØS-avtalen om turnus og ikke går av seg skoene som helseminister.