Undersak Europeere: Viktig samarbeid mellom oganisajoner

Ada Nwakamma og Juliet Okparaebo mener innvandrerorganisasjoner gjør det lettere for innvandrere å orientere seg i det norske samfunnet.

Utrop nr. 1/2009 (22.01.2009)

– Det kan være vanskelig å finne frem i det norske samfunnet, men gjennom organisasjoner får man informasjon om hva det norske samfunnet forventer av deg og hva du selv kan forvente av samfunnet, sier Ada Nwakamma.

Hun kommer fra den nigerianske kvinneorganisasjonen Obiwuruotu og var på EMI-kurs sammen med Juliet Okparaebo, fra den nigerianske kvinneorganisasjonen i Norge, for å få informasjon om hvilke regler som gjelder for at organisasjoner skal kunne få økonomisk støtte.

En møteplass

Obiwuruotu og den nigerianske kvinneorganisasjonen i Norge er en møteplass for nigerianske kvinner, hvor også barn kan bli kjent med hverandre.

– Vi gir mødre kunnskap til å følge opp barna sine på skolen og i fritiden. Gjennom oss kan de også få informasjon om jobb og ulike aktiviteter de kan være med på, sier Ada Nwakamma og Juliet Okparaebo.

Bra samarbeid

I retningslinjene fra EMI oppfordres organisasjoner på innvandrerfeltet til å samarbeide med hverandre. Samarbeid kommer til å bli vektlagt positivt når søknadene om støtte skal behandles.

Samarbeid med andre organisasjoner har lenge vært en del av arbeidsmåten til de to nigerianske kvinneorganisasjonene. Da de nylig avholdt et seminar om fedme og diabetes hadde de på forhånd invitert den somaliske og ghanesiske kvinneforeningen. Ada Nwakamma og Juliet Okparaebo har også selv deltatt på seminarer i andre innvandrerorganisasjoner og mener en slik deltagelse har stor betydning.

– Seminarer som går på tvers av organisasjoner er viktig. På den måten blir man kjent med andre, får se hvordan de jobber og man får mulighet til å utveksle erfaringer, sier Ada Nwakamma.