Det er ikke Europa, men flyktninger som betaler med livet sitt for at EU skal slippe å hjelpe mennesker i nød.
Hussain-saken bør handle om innvandrerpolitikere er grupperepresentanter eller ikke. Dessverre er diskusjonen redusert til et spørsmål om hijab. 
Det dukker stadig opp dilemmaer av ulik art. De er enten små og banale, eller store og viktige. 
Mindre enn syv prosent av landets lærere har innvandrerbakgrunn. Hva kan vi gjøre med det?
Fremskrittspartiet tilnærmelse til islam er konsekvent inkonsekvent!
Frankie Rød, fra Ungdom mot EU, beskrev i Utrop den 21.06.2019 om EUs hjerteløse behandling av flyktninger, og etterlyste at verdens rike land tar et større ansvar for flyktninger fremfor å sende dem til fattige land. Leder for Europeisk ungdom svarer hen her, og skriver at nettopp europeisk samarbeid er helt nødvendig for å løse krisen.   
50 pakistanere ble hedret med en pris under markeringen av 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring. Arrangør var 14. augustkomiteen. Hvorfor ble kjente norskpakistanske pioneer som har skapt historie i Norge forbigått, mens andre som som muligens ikke gjorde det ble belønnet med en pris?
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer på Utrop-innlegget der Norges Handikapforbund belyser «dobbel-hetsen» mange funksjonshemmede møter når de ikke har norsk etnisitet.
– I religion må teori sammenfalle med daglig praksis.
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd foreslår lavere lønn for å få flere flyktninger i arbeid. Forutsetningen er at tiltaket kombineres med subsidier og gode utdanningsmuligheter. For Norge vil dette være en god og langsiktig investering.
X