Mohyeldeen Mohammad har rett

Norske medier driver med heksejakt på muslimer, skriver redaktør i Utrop Majoran Vivekananthathan i denne kommentaren. Bildet viser Moyeldeen Mohammed på demonstrajon i Oslo mot Dgabladet.
Foto: Ola Gjethammer
Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Resultater i ny medieundersøkelse bekrefter det Mohyeldeen Mohammad og Per Yousef Assadiq har hevdet. Det er islamfrykt i norske medier, […]
0Shares

Resultater i ny medieundersøkelse
bekrefter det Mohyeldeen Mohammad og Per Yousef Assadiq har hevdet.
Det er islamfrykt i norske medier, mediedekningen er ensidig negativ
og står ikke i proporsjon til alvorsgraden. Også Politiets
sikkerhetstjeneste og politikere utpekes som aktører som bidrar til
det økte negative fokuset.

Mohyeldeen Mohammad har advart mot et
nytt 11. september, støttet dødsstraff mot homofile, tatt avstand
fra demokratiet og skal ha drapstruet Dagbladets journalister, ifølge avisen selv. Mohammad kritiserte mediene og myndighetene i sin
appell samtidig som han advarte mot konsekvensene av det han mente
hetsing av muslimer. ”Når vil norske myndigheter og deres medier
forstå alvoret i dette her? Kanskje ikke før det er for sent.
Kanskje ikke før vi får et 11. september på norske jord. Dette er
ingen trussel, det er en advarsel, sa Mohammad” Også konvertitten
Per Yousef Assadiq, som skiftet navn for rundt et år siden etter å
ha konvertert til Islam, sier at det er for mye negativ oppmerksomhet
rundt muslimer i media for tiden.

Les også:
skille mellom moskémiljøer og muslimer

I en fersk undersøkelse som
offentliggjøres i dag tirsdag, kommer det fram at i de artiklene
der innvandring og integrering er hovedtema, er religion omtalt mest.
Hele 29 prosent av sakene handlet om religion og det er det temaet som er
mest omtalt, og det er først og fremst islam som får mest plass. I
hele 2009 får islam og muslimer nesten dobbelt så mange treff som
ordet innvandring. Islam og muslim ble omtalt dobbelt så mange
ganger som klimatoppmøtet i København. Med sine 77 000 treff i 2009
fikk temaet islam/muslimer bortimot like mange treff som
statsminister Jens Stoltenberg, og mer omtale enn svineinfluensaen, ifølge undersøkelsen. Innholdsanalysen er foretatt av
medieovervåkningsbyrået Retriever og publisert i rapporten
”Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv.” Retriever har
søkt i flere hundre norske medier; både papiraviser, nettaviser, TV
og radiostasjoner. I tillegg har de gjort en innholdsanalyse av ti
utgaver av åtte av landets papiraviser.

Problemfokusert
Det enorme mediedekningen er også
problemorientert, viser undersøkelsen. Av alle oppslag som har
innvandring eller integrering som hovedtema, vurderes 71 prosent som
problemorienterte, 18 prosent som ressursorienterte, mens bare 11
prosent av oppslagene vurderes som nøytrale. Av alle avisoppslag om
innvandrere og flyktninger fra 1976 til 2002 var kriminalitet det
mest omtalte temaet. De aller fleste artiklene om religion handler om
islam og fremfor alt uttalelser om «snikislamisering», «ekstrem
islamisme» og bruk av hijab i arbeidslivet.

”Mye av debatten rundt
religionspørsmål og diskriminering er politiske utspill hvor det
partipolitiske står mer sentralt enn innvandring og integrering
generelt. Det gjelder ikke minst artiklene der Politiets
sikkerhetstjeneste hevder at ekstrem islamisme er en trussel mot det
norske samfunnet,” heter det i undersøkelsen.

Les også: Ytringsfrihetens
ekstremisme

Muslimer utsatt for diskriminering
Norske muslimer har den siste tiden
gitt uttrykk for oppgitthet over hetsing og negativ oppmerksomhet mot islam.
Integreringskartet fra 2005 laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi), viste tydelig at negative holdninger mot muslimer var økende.
Også i 2008 viste en IMDi-undersøkelse blant innvandrere i
Norge fra Afrika, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika at muslimer
i Norge opplever mer diskriminering enn andre. Andelen som har opplevd diskriminering på
boligmarkedet, er for eksempel over dobbelt så høy blant dem fra
muslimske land som for de andre i utvalget. Åtte av ti er helt eller
delvis enige i at muslimer er spesielt utsatt for etnisk
diskriminering.

Også undersøkelser i Europeisk
sammenheng bekrefter tendensen. En EU-undersøkelse fra 2009 viser at
én av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av det siste
året.

Å koble muslimer til terrorisme og
vold påpekes som en økende tendens i den offentlige debatten i
Norge, ifølge en rapport av Europarådets kommisjon mot rasisme og
intoleranse (ECRI). Rapporten trekker også frem at innvandrere ofte
portretteres i mediene på måter som ikke bidrar til å utfordre
stereotypier og generaliseringer av muslimer.

Les også:
Løgnene
fra HRS og FrP

Lite fokus på islamofobi
Norske myndigheter er lite opptatt av
islamofobi, og gjør lite for inkludere muslimer i samfunnet. Tvert
imot bidrar de til å øke avstanden mellom muslimene og befolkningen
generelt. Et eksempel er forbud mot niqab og bruk av hijab i politiet
eller domstolene. Tildekking av ansiktet ved bruk av niqab hos
muslimske kvinner er høyst uvanlig i Norge. I Danmark er det kun tre
som bruker burka og rundt 150 – 200 kvinner som dekker til ansiktet.

Overfører man samme andeler til Norges
kan man anslå at antallet kvinner som dekker til ansiktet rundt
5-10. Det strømmer neppe med kvinner med hijab til politiet om hijab
blir tillatt. Selv om bruk av hijab i politiet er kontroversielt, så
taper politiet mye tillit ved å forby hijab, for signaleffekten er
negativ. Likestillingsombudet har dessuten fastlått at
Justisdepartementets forbud mot hijab i politiet er ulovlig.

Bedre inkludering av muslimer i det
norske samfunnet vil uten tvil føre til mindre radikalisering og
rekruttering til tvilsomme miljøer.

Les også:

IMDi
med knallhard kritikk av norske medier

Islam
dominerer mediebildet

Muslimer
utsatt for diskriminering