Foto: Diamant

Religiøs fordømmelse reproduseres

Muslimske lærde trekker nå opp et skille mellom homofil praksis og homofil legning på samme måte som i kristendommen. Denne type hyklersk og dobbeltmoralsk holdning bør bli utfordret uansett om vi har å gjøre med islam, katolisisme, jødedom eller hinduisme.
Utrop nr. 16/2010 (11.11.2010)
I Norge har det vært mye fokus på homofili og islam, og det er på tide. I denne utgaven av Utrop skriver en homofil pakistaner kronikk. Selv om han ikke ønsker å stå fram med navn, er dette starten på en prosess i det pakistanske miljøet. En homofil imam utfordrer de godtatte sannhetene om islams forhold til homofili, og mener det er plass til homofile og homofil praksis i islam.

Etter islam er katolisismen et av de største religionssamfunnene i Norge. Ingen religion har hatt like stor vekst i Norge de siste åra som katolisismen. Til tross for at en rekke katolske land har avkriminalisert homofili, er den religiøse fordømmelsen av homofil praksis fortsatt tilstede. Ifølge katolsk lære er homofile handlinger syndig. Det argumenteres med at selv om selve den homoseksuelle legningen ikke er en synd, så innebærer den en mer eller mindre sterk dragning mot noe som er et «moralsk onde,» og ifølge et dokument fra Kongregasjonen for Troslæren i Vatikanet betraktes selve legningen som objektivt feilrettet. Det finnes katolikker i Norge fra Polen, Vietnam, Sri Lanka, Filippinene, Chile og flere andre land, og det viser seg at det å være homofil og katolikk ikke er lett.

Vi ser at også muslimske lærde nå forsøker å opprette et teologisk skille mellom homofil praksis og homofil legning. Denne type hyklersk og dobbeltmoralsk argumentasjon bør bli utfordret uansett om det er snakk om islam, katolisisme, jødedom eller hinduisme.

Fortsatt middelaldersk
Den katolske kirke har endret sitt syn på homofil meget sakte, faktisk like sakte som endringer skjer i islam. Det er fortsatt synd å være samboer i katolisismen, abort, skilsmisse fordømmes, og paven vil ikke oppfordre til bruk av kondom selv om antallet hiv-smittede øker. Selv om mannen og kvinnen sees på som likeverdige og like, blir ikke kvinnelige prester akseptert.

Samfunnet sekulariseres
Til tross for at den katolske kirken ikke endrer seg, ser vi at samfunnet endrer seg. Dette bør homoaktivister ta lærdom av. Å føre en kamp på religiøse arenaer er ikke nødvendigvis den rette veien for å få til likestilling og toleranse. Heller ikke det å få like politiske rettigheter er den eneste veien.

I Norge har vi nå formelt like rettigheter for homofile og heterofile, men ikke like muligheter. Selv om homofile er likestilt når det gjelder adopsjon, så ser vi at det fremdeles er vanskelig å stå fram i ulike sammenhenger. To hendelser i år vitner at det å være homofil i den norske offentligheten er en utfordring.

Are Grongstad (22), som sto fram som homofil topphåndballspiller for to år siden, advarte i VG unge idrettsutøvere mot å bli homofile talsmenn. Han tror valget hans om å stå fram har påvirket karrieren. I forrige uke ble det kjent at tidligere Grand Prix-kommentator og tv-fjes Jostein Pedersen er homofil. Og selv om vi skulle anta at kulturfeltet er mer inkluderende overfor homofile, har det altså tatt lang tid før Pedersen kom ut av skapet. Pedersen er fremdeles usikker på om han kan karakteriseres som homofil.

Homopolitikere, aktivister og interesseorganisasjoner bør bli flinkere til å jobbe med holdningsendring generelt og spesielt i skolegården. «Jævla homo» er et av de mest brukte skjellsordene, og det er her toleransearbeidet bør styrkes.