Ugjennomtrengelig koloss: Den norske regjeringen er ikke lett å få i tale.
Foto: Claudio Castello

Sektoransvar

– Hei, det er Majoran fra avisen Utrop som ringer. Jeg skulle gjerne ha intervjuet statsråden.
Utrop nr. 13/2010 (30.09.2010)

– Om hvilket tema?
– Innvandrerbarn og helse.
– Å ja, da må du ringe Justisdepartementet. Nå er integreringsavdelingen og innvandringsavdelingen fordelt mellom Justisdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

– Hei. Har jeg kommet til Justisdepartementet? Kan jeg intervjue statsråden om innvandrerbarn og helse?
– Ja vel ja. Men du må nesten ringe Barne- og likestillingsdepartementet, for det er de som har sektoransvaret for barn.
– Ja vel ja.

– Hei. Er statsråden tilgjengelig for kommentar om innvandrerbarn og helse? Altså det er barn jeg vil snakke om.
– Men du sier barn og helse? For helse har vi ikke noe med, skjønner du. Du må nesten ringe Helse- og omsorgsdepartementet. De er best på å svare på helsespørsmål.
– Ja vel ja.

– Hei. Har jeg kommet til statsministerens kontor? Er ministeren tilgjengelig for en kommentar?
– Hva gjelder det?
– Innvandrerbarn har dårligere helse enn resten av befolkningen. Hva har regjeringen tenkt å gjøre med det? 
– Ministeren er dessverre ikke tilgjengelig for kommentar. Du kan jo eventuelt ringe fagdepartementene?
– Nei, jeg tror jeg stopper her jeg. Takk for praten.