Hjem Forfattere Artikler av

Avatar
30022 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
– En viktig reform i Islam er fokus på mer dialog og en større ydmykhet for at det ikke finnes udiskuterbare sannheter, skriverdoktorgradsstipendiat ved UiO,Farhan Shah.
Spørsmålet om velferdsstatens bærekraft har vært sterkt omdiskutert det siste tiåret. Innvandrere er ofte utpekt som den viktigste trusselen. Men nå kommer det en rapport som ser på flere grupper i sammenheng, i stedet for å peke ut enkeltgrupper.
Hva driver hat og fordommer mot muslimer i Norge? Yusefi Ahmad antyder at svaret kan ligge et sted i landskapet mellom mediene og medieforbrukerne: «Mediene hisser forbrukerne til frykt, og forbrukerne hisser mediene til frykt, og det selger»
I løpet av våren gjennomfører partiene sine landsm...
«Min historie er kroneksempelet på hvorfor det er viktig med geografisk spredning.»
Lørdag er det kvenenes nasjonaldag. Begivenheten m...
Å rydde opp i forståelsen av begreper som «jihad» er en viktig komponent i samtalen om reform i islam, skriver Yusefi Ahmad.