Invitasjon til Åpen Messe

0
MIRA Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner inviterer til åpen Messe i forbindelse med avslutningen av vårt 3-årige prosjekt "Selvutvikling og hverdagsmestring".

NCET vil avholde en konferanse i Tromsø

0
http://www.ncet.no/doc/Tamil_NCET_Konferanse_Program.pdf  NCET vil avholde en konferanse i Fløyahallen i Tromsø for informasjon og videre planlegging lørdag den 24. April 2010 Kl 10.00 Åpning v/Vara Ordfører. Kl 10.05 Velkomsttale v/Ruben Ayathurai (NCETs...

Valg 2007 – Alle stemmer!

0
Målet med konferansen er å øke valgdeltakelsen og synliggjøre hvilke saker innvandrerbefolkningen er opptatt av i valgkampen.

Fattige barn og gode hjelpere?

0
Snille nordmenn og sultne barn med store mager - hvordan framstiller vi Sør i Norge?

Hvordan står det til med Oslo?

0
Hvordan står det til med Oslo? Hvordan ser Oslo ut som oppvekst-, livs- og aldringsmiljø i 2009? Hva fremmer velferd, toleranse, deltakelse og utvikling? Er Oslo en by som inkluderer, på tvers av gamle og nye likheter og forskjeller? 

The Problem of Religious Wars

0
When is terrorism "religious"? Are ‘religious terrorists’ more likely to be indiscriminate and intransigent? How does adopting the term ‘religious terrorism’ impact on policy?

Kay Irgens & Culture Clash

0
Kay har jobbet i mange flerkulturelle sammenhenger, han er kjent for bandet Dr. Hardlove & The Medicine Crew. I Drammen vil vi huske ham for jazzvokal-samarbeidet med Ola Calmeyer.

FemoTank inviterer deg til Feminist Forum

0
En anledning til å diskutere og drøfte muslimsk feminisme med forfatter og Harvard- professor Leila Ahmad, leder for MiRA-Senteret Fakhra Salimi og flere spennende foredragsholdere.

Folkemord og kolonialisme

0
Namibia som eksempel I de siste årene har folkemordsforskere interessert seg mer for europeisk kolonialisme, og i begynnelsen av 1900-tallet ble to folkegrupper i det nåværende...