Innvandring har gitt mindre ungdomsfyll

0
Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent til 25 prosent.

Få flerkulturelle frimurere

0
Nesten ingen av de 19 000 frimurerne her i landet er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. En tidligere frimurer forteller om negative holdninger til innvandrere og tror ikke mørkhudete er særlig velkomne i brorskapet. Innvandrere selv har lite kjennskap til frimureriet.

Strengere krav til identitet i asylsaker

0
Asylsøkere uten ID-papirer skal ikke lenger få opphold på humanitært grunnlag i Norge. Det er klart etter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) instruks om å stille strengere krav til identitet i asylsaker.

Gjentar suksessen fra i fjor

0
I fjor gikk VibroFestivalen av stabelen for første gang. Den gang ble festivalen holdt i Kuba-parken og over 600 ungdommer deltok for å oppleve et underholdende og variert program.

Happy metal

0
De har blitt kalt for "happy metal", men uttrykket deres er veldig kraftfullt og energirikt. Møt Decibelion.

Utrop-redaktør fikk merke intensiverte tvangsreturer

0
Utrops ansvarlige redaktør Majoran Vivekananthan (bildet) har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet (PU) to ganger på to uker.

Hundrevis av barnehjemsbarn blant flyktningene fra Kyiv

0
Over 200 barnehjemsbarn med nedsatt funksjonsevne ankom onsdag byen Záhony i Ungarn etter å ha flyktet fra Kyiv. Målet er byen Opole i Polen.

Internasjonale studenter diskrimineres av SiO

0
236 internasjonale studenter ved Universitet i Oslo vurderer søksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). De anklager SiO for å bruke dem som prøvekaniner i et prøveprosjekt, «To på rommet-ordningen», som berører kun utenlandske studenter.

Åpnet ny muslimsk gravfelt

0
Gravene skal ligge i en litt annen retning enn de andre. Ellers er det ingenting som skiller muslimske graver fra andre på Klemetsrud.

Nye endringer i utlendingsforskriften

0
Det åpnes nå for at arbeidsgiver kan søke om arbeidstillatelse på vegne av arbeidstaker. Samtidig åpnes det for at et Schengen-langtidsvisum som tidligere bare ga transittmulighet i Norge, nå vil gi mulighet til opphold i inntil 3 måneder.