Ny dansk regjering beholder stram innvandringspolitikk

0
Enighet er oppnådd i de danske regjeringsforhandlingene. Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, blir landets nye statsminister.

Illegal innvandring motvirker kriminalitet

0
Illegale innvandrere fører ikke til økt kriminalitet slik det blir hevdet, men virker snarere dempende på den, ifølge en ny omfattende studie fra USA.

Hva sier Koranen om hijab?

0
Noen kvinner velger å bruke hijab fordi de mener islam påbyr det. Er det virkelig påbudt å bruke hijab i følge koranen? Gülay Kutal svarer på dette i dette innlegget.

Usikre liv på vent svekker integreringsevnen

0
Langvarig saksgang i UDI-saker om tilbakekalling av opphold i Norge går utover integreringsevnen, kommer det frem i ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Paven ber romfolket om unnskyldning

0
Pave Francis har bedt om unnskyldning for Den katolske kirkens medvirkning til diskriminering og mishandling av romfolk. Unnskyldningen betyr mye, ifølge norske romfolk. 

Flere innvandrere er stemmeberettigede

0
Fra 2011 til 2019 har tallet på stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økt, viser nye tall fra SSB.

Kommunene må bosette 5 000 flyktninger i 2005

0
- Kommunene har de siste årene samlet gjort en god innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, sier utvalgsleder Thor Arne Aass.

Ni av ti aktive muslimer stemmer på venstresiden

0
Arbeiderpartiet dominerer blant ikke-europeiske innvandrere. I 2017 tok partiet seksav ti stemmer i denne sterkt voksende velgergruppen.

De svakeste betaler prisen for dårlige tolker

0
– Vi prøver å slå alarm, sier Urszula Srebrowska, nestleder i Norsk Tolkeforening. 

Norge har jevnest bosetting av innvandrere

0
Ikke-europeiske innvandrere har et jevnere bosettingsmønster i Norge enn i Sverige, ifølge fersk forskning.