Et felles ombud mot diskriminering

Regjeringen har utredet muligheten for å opprette et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. I rapporten som nå sendes på høring konkluderes det med at et felles apparat har mange fordeler. Jeg er ikke uenig i de vurderingene som gjøres i rapporten. Hovedproblemet er at utredningen hopper over flere store og kompliserte problemstillinger. Den viktigste av dem alle er denne: Har kjønn og etnisitet noe til felles, eller finnes det grunnleggende motsetninger?

Enklere å utvise utlendinger

Hvorfor blir ikke flere notoriske kriminelle utlendinger utvist fra Norge, er et stadig tilbakevendende spørsmål, også i Fædrelandsvennen.

1000 årsverk ut av Norge?

0
MUF'erne som har fått retten til å bli i 2005, må ikke fratas denne retten nå. Det vil stride mot grunnleggende rettsikkerhetsprinsipper, skriver SVs Gülay Kutal (bildet).

India oppfører seg urimelig og uverdig

Terrorangrepet i India har igjen åpnet et sorgens kapittel. Journalist i Utrop Saroj Chumber skriver en tankevekkende og nyansert artikkel om terroraksjonen i India i en kommentar i Utrop, men etter min mening mangler likevel en viktig del i bildet.

Kjerringer mot strømmen?

0
Fortjener Mullah Krekar, Amir Payan og Iffit Qureshi pris for ytringsfriheten? Spørsmålet er vesentlig å stille.

Ikke urimelig mot Sara Azmeh Rasmussen

0
Jeg gått rundt og tenkt mye de siste dagene. Jeg har gått over sitatet mitt i Utrop igjen og igjen for å forsikre meg om at jeg ikke sa noe urimelig og noe jeg ikke kan stå inne for da jeg ble bedt om å kommentere mitt forhold til Sara Azmeh Rasmussen.

Hvem drepte Farfur?

0
Barneseriefiguren Farfur blir drept i en av episodene sendt på en kanal eid av Hamas. Det har i ettertid vært en del oppslag om dette i media, der serien blir kritisert for å spre hat blant palestinske barn. Et grunnleggende spørsmål ble ikke stilt: Ble Farfur virkelig drept av Israel?

Revurder Schengen-avtalen

Den europeiske unionen har nylig vedtatt nye regler for asylpolitikken, det såkalte returdirektivet som gjøre det vanskeligere å slippe inn og lettere å kaste ut dem som har fått avslag på sin søknad. Gjennom Schengen-avtalen har Norge forpliktet seg til å følge en del av EUs felles asylpolitikk. Stian Nicolajsen, Generalsekretær i Ungdom mot EU mener tida er kommet for å revurdere Schengen-avtalen.

Sara Azmeh Rasmussen sparker nedover

Sara Azmeh Rasmussen går på VG nett og i Utrop hardt ut mot nettverksgruppa for homofile med innvandrerbakgrunn, Skeiv verden.

Oslo må ta ansvar for bosetting av flyktninger

Norge skal som et av verdens rikeste land ta et større ansvar for å ta i mot flyktninger og asylsøkere, slik Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti nasjonalt appellerer om. Det skriver Ivar Johansen, bystyremedlem for SV.