– Riktig å forby sjal i skoler

0
Det sier Pinar Hutum i Migrations et cultures de Turquie (ELELE), som selv er muslim og har tyrkisk bakgrunn. Hun har kjempet for kvinnenes rettigheter gjennom 20 år i Frankrike.

Øst-Europa bidrar også

0
Overskriftene og stemningen i Vest-Europa er i stor grad preget av en holdning om at overføringer og goder bare går i en retning - fra vest til øst.

En av fem fant ektefelle i utlandet

0
24 100 par, hvor minst en av ektefellene bodde i Norge, giftet seg i 2003. I 18 900 av ekteskapene var både brud og brudgom bosatt i Norge. 1 750 kvinner og 3 450 menn giftet seg med en ektefelle bosatt i utlandet, og disse utgjorde 22 prosent av alle inngåtte ekteskap i 2003.

Mosjons- og samtalegrupper for innvandrere i Oslo

0
- Et bra tilbud, sier indiske Tai Uberoi. Hun er ukentlig med på gratis mosjon for innvandrerkvinner i regi av Norsk Folkehjelp på Torshov frivillighetssentral i Sandaker senter. Her samles en gruppe kvinner fra flere land hver mandag formiddag for å trene.

Gilde tilbyr geit til muslimer

0
Gilde håper innvandrerne kan få fart på geitemarkedet.

Forhandlinger mellom Kina og Tibet

0
En delegasjon av Dalai Lamas spesielle utsendinger har nettopp vært i Kina. I et eksklusivt intervju med Utrop, snakker Kalon Tripa Samdhong Rinpoche om muligheten for å få til en fredelig løsning som eksiltibetanere kan akseptere.

Solgte 50 malerier på tre år

0
Aleksandra Niemczyk er 27 år og kommer opprinnelig fra Warszawa i Polen. For tre år siden flyttet hun til Oslo sammen med sin mann. Hun er kunstner av yrke og er på god vei til å bygge seg opp et godt rykte i mange kretser. Den 21. oktober åpnet hun ny utstilling i Oslo.

Uverdige forhold or barn på asylmottak

0
Forholdene for enslige mindreårige asylsøkere på norske mottak er uverdige, mener Redd Barna. Behandlingen av barna strider mot FNs Barnekonvensjon.

Justering av gebyrer for søknader om opphold og statsborgerskap

0
  Fra 14. juni Samtidig blir gebyret hevet fra 1000 kroner til 2000 kroner for å få behandlet en søknad om norsk statsborgerskap.Dagens unntak fra gebyrplikt...

Vietnam

0
Vietnam ligger i sør-øst i Asia og grenser mot Kina, Laos og Kambodsja. Landet er en halvøy med Tonkin-bukta i øst og Sør-Kinahavet i...