5 på Gata

0
Hvor mange prosent av minoritetsungdommer og muslimske jenter i alderen 15-26 år tror du har hatt seksuell erfaring?

Seksuelt aktiv uten foreldres viten

0
En nettbasert spørreundersøkelse foretatt på det flerkulturelle kontaktforumet Ishq viser at unge med minoritetsbakgrunn er like seksuelt aktive som andre ungdommer. Ungdommene oppgir samtidig...

Lite mangfold på Politihøgskolen

0
Bare tre prosent av studentene på Politihøgskolen har minoritetsbakgrunn. Av drøyt 760 politistudenter har kun 24 flerkulturell bakgrunn.

Barnets beste gjelder

0
FNs barnekonvensjon fra 1989 er utgangspunktet for hvordan barn og unge bør behandles. Norge tilsluttet seg avtalen 1991 og i 2003 ble den en...

Musikk og kunst i kampen mot AIDS

0
Jazz og bengalsk folkemusikk, kunst og dukketeater. Mange kunstformer tas i bruk når man snakker om HIV og AIDS i India.

Et lite folks evige takknemlighet

0
Hva er opphavet til vennskap mellom folkene? Hvorfor er det slik at i den andre enden av Europa – i Armenia, har Norge en...

Styrk dine sterke sider

0
Young Immigrant TV er et tilbud fra African Cultural Awareness til utsatt Oslo-ungdom. I praksis betyr det at en gruppe ungdommer møtes jevnlig og...

Nordmenn krever rask tilpasning til norske normer og væremåter

0
Nordmenn flest hyller etnisk og kulturelt mangfold, og synes innvandrere er hjelpsomme, vennlige og arbeidsomme, viser en stor befolkningsundersøkelse.

De fargerike designerene som liker det utradisjonelle

0
Fredag 18. februar hadde Sarfraz & Idrizi sin første visning i Posthallen, under Oslo Fashion Week. Duoen består av Amar Sarfraz (19 år), fra...

– La oss snakke om deltakelse i stedet for integrasjon

0
- Etter flere års arbeid med «integrasjon» er min konklusjon, at det er skadelig, når begrepet integrasjon brukes i forhold til innvandrere og flyktninger. Vi må legge hele «integrasjonshalløjet» bak oss og begynne å snakke om medborgerskap, demokratisk dannelse og deltagelse. Det skriver Khuram Shehzad i en kronikk i den danske avisen Jyllands-Posten.