Et inkluderende samfunn

0
Å se innvandringspolitikk og velferdspolitikk i sammenheng, krever at man har flere tanker i hodet på en gang. Det er ikke alltid like lett...

Hagen vet sikkert at selveste Adolf Hitler var fra Østerrike?

0
Carl I. Hagen bruker UDI-saken som et våpen for å så tvil om Ramin-Osmundsens integritet på grunn av hennes utenlandske bakgrunn. Han uttaler seg...

På tide å avskaffe dødsstraffen

0
Det er i år 30 år siden dødsstraffen ble gjeninnført i USA. En høyesterettskjennelse i 1976 gjorde slutt på moratoriet som ble innført i 1972.

Den tiende dagen

0
Ti dager hvert år forvandles Ammerud til et fyrverkeri av farger. Thiruvila-festivalen er en kjærkommen anledning til å være sammen om felles tradisjoner, langt borte fra hinduismens vugge.

Den nye rasismen i Norge

0
Det er upopulært å snakke om rasisme i Norge. Nesten all diskriminering, trakassering og generalisering av etniske minoriteter godkjennes og bortforklares i forsvaret av...

Retten til rettferdighet

0
Da det er større sannsynlighet for at urettferdighet rammer minoritetspersoner oftere og hardere, i tillegg til at denne gruppen ikke har gode økonomiske kår,...

Diskrimineres i helsevesenet

0
Over dobbelt så mange innvandrere som nordmenn sliter med psykiske plager, viser en undersøkelse. Allikevel legges det ikke prosentvis inn flere innvandrere ved akuttpsykiatriske avdelinger enn nordmenn.

Guatemalas president lover kamp mot rasisme

0
Rasisme er et omfattende samfunnsproblem i Guatemala. Ikke bare blir urfolket, mayaene, utsatt for skjellsord og sosial utestengelse. De er også underrepresentert i politikken og utgjør den fattigste delen av befolkningen.

Hva er forskjellen på LCD og Plasma TV?

0
Plasma TV handler om gass! Tusenvis av celler danner et mønster, kalt pixels. En pixel består av 3 underpixels som danner rød, grønn og...

1 krise

0
Solheim: Har du fått barnehageplass? Brustad: Nei, har du? Solheim: Huff, nei, det er disse køene, vet du. Brustad: Ja, man må jo vente i hundre år...