Nødvendig holdningsendring

0
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk i år ned fra 9,8 prosent til 7,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Arbeidsledigheten blant afrikanere er fortsatt høyest med 16 prosent, dette er større enn andelen innvandrerbefolkning og syv ganger så høyt som nivået i befolkningen generelt.

Fortrolig med Maalouf

0
– Unøyaktige påstander og andre myter hører man hele tiden om vår kultur. Det gir en følelse av at noen bør fortelle sannheten, sier den prisbelønte forfatteren Amin Maalouf i et personlig intervju med Utrop.

Vold og rasisme i tysk fotball

0
Voldshendelsene, ofte med rasistisk eller antisemitistisk bakgrunn, har økt kolossalt i løpet av året. Det foreløpige høydepunktet var masseslagsmålet under tredjedivisjonsoppgjøret Hertha BSC II – Dynamo Dresden den 26. oktober.

Reklamen mangler minoritetsperspektiv

I Oslo har hvert fjerde barn foreldre fra andre land. Dette gjenspeiles sjeldent i reklamen.

Feiring av guttefødsler

0
En dag fikk vi levert en eske med søtsaker som kalles “mithai” av en slektning med den gode nyheten om at dattera hans hadde fått en sønn.

Æresdrap og dovaner

0
I kjølvannet av at en 38-årig nordmann drepte sin egen far, sin sønn og sin kjæreste i Sandefjord stilles det nå spørsmål om hvorvidt ære var et motiv for drapet.

Human Rights Service skaper rasisme

0
Human Rights Service (HRS) kaller seg “en partipolitisk uavhengig tenketank”. De har i det siste fått mye oppmerksomhet i media, og prøver å få anerkjennelse som en organisasjon for kvinner og barns rettigheter. Men bak fasaden skjuler det seg en klart innvandrerfiendtlig organisasjon.

Norske nordmenn, innvandrere og andre norskinger

0
Hvem som kan kalle seg nordmann og hvem som betegnes som innvandrer er på mange måter to sider av samme sak. I oktober og november i år har en e-post fra Språkrådet til tidsskriftet Ny Tid skapt bred debatt. Språkrådet har på nytt blandet seg inn i språkpolitikken med alle sine tilgrisede herligheter. En livlig debatt og massive krav fra omgivelsene førte til slutt til at direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, offentlig måtte legge seg flat for at det ikke skal trekkes likhetstegn mellom begrepene nordmann og etnisk nordmann. Det tok lang tid før Språkrådet forsto at deres uttalelse både var politisk og representerte en bestemt holdning.

Minoritetsforeldrene ønsker det beste for barna sine

0
I fokuseringen på at minoritetsspråklige barn må gå i barnehage og lære norsk før skolestart blir minoritetsforeldre fremstilt som uvillige. Dette er helt feil, sier språkkoordinator i bydel Stovner i Oslo, Susan Lyden.

(For)Kaste?

0
Aftenposten Aften meldte at unge i Oslo styres av kaste. I samme avis samme dag forteller Danny Iqbal at han er stolt over å tilhøre kasten Gujjar (landeierkaste).