Truede mindreårige uten tilbud

0
Barnevernet har i dag ikke noe egnet tilbud om bosted til mindreårige som er truet av æresrelatert vold.

Avslørte imamer med skjult kamera

0
Imamer i en rekke moskeer i Storbritannia holder ekstremistiske taler og oppfordrer til å sette Koranen over britisk lovgivning.

Elektronisk integrering

0
Nordmenn med flerkulturell bakgrunn ser mer på TV enn majoritetsbefolkningen.

Nødvendig selvransaking

0
Muslimer og imamer er blitt tydelige syndebukker i integreringsdebatten, og typiske muslimske representanter har gjennom mange år måttet tåle skittkasting og skarp tone i debatten.

Jobbet for fem mann – i ti år

0
Etter ti år i jobben var han fullstendig utslitt. Da kommunen skulle sette inn riktig antall ansatte etter arbeidsmiljøloven, måtte de utvide staben med over fire årsverk.

Allah er størst, men å marsjere for fred er også kult

0
Hvordan har muslimer det i Storbritannia? Med antologien ”Muslim Britain” med Tahir Abbas som redaktør, får vi vite ganske mye.

Karita og Libe-Riber diskuterer integreringspolitikk

0
Libe-Riber: Du Karita, hvordan skal vi forebygge tvangsekteskap? Karita: Her må vi ta tøffe avgjørelser for å hjelpe innvandrerkvinnene. Jeg foreslår forbud mot søskenbarnekteskap og...

Kvinnesolidaritet – en myte?

0
Barna mine har, i likhet med alle andre skoleelever i landet her nede, hatt midtårseksamener. Og da mener jeg eksamener med stor E.

Bråkmakeren

0
André Oktay Dahl ga opp drømmen om å bli musiker til fordel for å irritere folk på heltid. Snart skal han igjen konfrontere regjeringen. Nå vil han ha homofile innvandrere ut av skapet.

Vold, en manndomsprøve

0
Kriminalitet, spesielt voldskriminalitet har utviklet seg til å bli en slags manndomsprøve for unge menn i de sørafrikanske townshippene. De tyr til vold for å bevise sin manndom, spesielt etter at de har brukt alkohol eller andre rusmidler.