Henrik Wergeland: Muslim, kristen, eller…?

0
Henrik Wergeland er selve symbolet på norsk selvstendighet. Han var en dikter av verdensformat og hans fremtidsvisjoner viste – ifølge Bjørnstjerne Bjørnson – at han var en arbeider og konge, en kriminell og lovgiver, en tulling og et geni i en og samme person. Men var han muslim?

Uhøflige drittunger

0
Senest i dag gjorde jeg en hårreisende observasjon. Hårreisende ut ifra hvilke normer for sosial samhandling jeg har lært og som jeg anser for å være den rådende norm for sosial samhandling i Norge.