Hijab, blasfemi og (nav)lebeskuende debatt

0
Årets korteste måned har vært rik på begivenheter. Sjefen for Norges Bank holdt sin årlige tale og budskapet er klart: ytterligere elendighet kan ventes før det blir bedre – hvis det blir bedre. De som er nederst i hierarkiet må forberede seg på mer elendighet. 

Europeere får innvandrerstøtte

0
Organisasjoner som arbeider med å integrere innvandrere fra europeiske land skal nå få statsstøtte. Men selv om nye innvandrergrupper kommer til, økes ikke de totale økonomiske rammene til dette arbeidet.

Trenger minoriteter branntolk?

0
Forslaget om branntolk er et initiativ som kan risikere å ende opp i den offentlige glemmeskuffen.

Utrop for fem år siden: Kunstmaler og humanist

0
Som ung gutt fikk Danilo Ivanovic skader fra splintene til en udetonert granat som han og kameratene lekte med. Senere i livet fikk det ham til å vende tommelen ned for alt som har med krig, nasjonalisme og urettferdighet å gjøre. 

Mer mangfold i TV-serier for barn

0
Interessen for TV-serier for barn som gjenspeiler samfunnet vi lever i idag, er på fremmarsj. 

Notiser

0
 

Utdanner Norge terrorister?

0
I sin sikkerhetsvurdering av 2009 skriver Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ”Det vurderes som sannsynlig at studenter og forskere fra bekymringsland kan tilegne seg kunnskap og teknologi som kan misbrukes i forbindelse med utvikling av masseødeleggelsesvåpen.” Det er en ganske drøy påstand.

Ikke så norske allikevel

0
Unge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam velger høyere utdannelse og er mer integrert enn sine foreldre, men er ikke så norske allikevel, viser en rapport.

Speilbilde på krigen

0
Debatten om Israel og Palestina raser i media, og alle er opptatt av hvem som har skyld i hva og hvem som er anti og hvem som er pro.

Frivillige forebygger tvangsekteskap

0
 2009 er det satt av ti millioner kroner til prosjekter som bidrar til forebygging av tvangsekteskap. 30 frivillige organisasjoner har søkt om støtte. Blant disse er Skeiv Verden.