Notiser

0
14 431 asylsøkere til Norge i 2008 Mer enn dobbelt så mange søkte asyl i Norge i 2008, som i 2007, viser ferske tall fra...

Leder: Ja til innvandrerregnskap, nei til tukling med tall

0
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fikk Statistisk Sentralbyrå (SSB) til å lage et regnskap som viser hvor mye samfunnet bruker på velferdsordninger på ulike nasjonale grupper. Selv om AID nekter å kalle dette et innvandrerregnskap fungerer det likevel som et regnskap siden det inneholder oversikt over utgifter på velferdssiden og skatteinntektene.

Flink til å bruke fastlegen

0
Personer med innvandrerbakgrunn oppsøker fastlege to til tre ganger mer enn den øvrige norske befolkningen, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Forsidesak: “Innvandrerregnskap” uten inntektskilder

0
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) kom like før jul med et "innvandrerregnskap", basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), men utelot å fortelle hvor mye det norske samfunnet sparer på innvandring. Alle de seks landene statistikken er brytet ned på er muslimske land. SSB mener de kun har utført det som departementet har gitt dem i oppdrag.

– Barn må ikke manipuleres

0
– Barn må ikke brukes for å skape hat mellom grupper i Norge, sier Alfredo Biamont, redaktør i Utrop. Han reagerer sterkt på bruken av barn under den siste tidens demonstrasjoner. – Er Blitz-ungdom også blitt manipulert av foreldre, undrer lederen i OMOD, som er dypt uenig med Biamont.

Bedre i norsk med Utrop

0
Etter at Utrop ble lansert på lettnorsk er avisen blitt et fast innslag i norskopplæringen for minoritetselever. Det er helt tydelig at innholdet fenger.

Kommentar: «Jeg kaster stein for at noen skal spørre meg hvorfor jeg kaster stein»

0
«Om jeg får sjansen, kommer jeg til å gjøre det igjen!» Dette er langt ifra det mest skremmende som kom fram på debatten som Abid Raja tok initiativ til forrige søndag på Litteraturhuset. 

Speilbilde på krigen

0
Debatten om Israel og Palestina raser i media, og alle er opptatt av hvem som har skyld i hva og hvem som er anti og hvem som er pro.

Kommentar: Å forstå opprøret

0
To av tre arrestert i forbindelse med vold og hærverk under demonstrasjonene mot krigen i Gaza hadde minoritetsbakgrunn. Kan vi lete etter noe annet enn individuelle årsaker bak disse tallene?