Bedre i norsk med Utrop

0
Etter at Utrop ble lansert på lettnorsk er avisen blitt et fast innslag i norskopplæringen for minoritetselever. Det er helt tydelig at innholdet fenger.

Øyeblikket

0
Torsdag 15.januar hadde Palestinakomiteen en markering utenfor Stortinget. Foto: Oscar Tawil Vitry

Dugnad – bare for etnisk norske?

0
Dugnad er noe av det mest norske som finnes. Nå skal et nytt forskningsprogram ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) finne ut mer om hvor mye innvandrere driver med frivillige arbeid.

Midtsidesak: Hedmark: Fra rasiststempel til flerkulturell suksess

0
På begynnelsen av 1990-tallet var Brumunddal i Hedmark synonymt med rasisme og fremmedfrykt i manges ører. I dag kan fylket vise til en meget vellykket flerkulturell satsing. Hva har skjedd? 

Flink til å bruke fastlegen

0
Personer med innvandrerbakgrunn oppsøker fastlege to til tre ganger mer enn den øvrige norske befolkningen, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Muslimsk grunnskole i Oslo?

0
Allerede i høst kan Oslo få en muslimsk skole.

Leder: Ja til innvandrerregnskap, nei til tukling med tall

0
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fikk Statistisk Sentralbyrå (SSB) til å lage et regnskap som viser hvor mye samfunnet bruker på velferdsordninger på ulike nasjonale grupper. Selv om AID nekter å kalle dette et innvandrerregnskap fungerer det likevel som et regnskap siden det inneholder oversikt over utgifter på velferdssiden og skatteinntektene.

Portrett: Veien til Stortinget er åpen for Hadia Tajik

0
I tre år har hun vært politisk rådgiver for like mange ministere. 25 år gamle Hadia Tajik har en imponerende CV for sin alder. Hun står på sjetteplass på Arbeiderpartiets stortingsliste, og kan neste år bli Stortingets eneste ikke-vestlige representant.

Debatt: Kunsten å være homo i annerledeslandet

Det er ikke bare enkelt å være annerledes her i dette annerledeslandet. Jeg synes det er vanskelig å være homofil, skriver Ole-Fredrik Einarsen, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Europeere får innvandrerstøtte

0
Organisasjoner som arbeider med å integrere innvandrere fra europeiske land skal nå få statsstøtte. Men selv om nye innvandrergrupper kommer til, økes ikke de totale økonomiske rammene til dette arbeidet.