De nye fattige i Norge

0
Hver tredje ikke-vestlige innvandrere og deres barn levde i en fattig familie – familier med ”vedvarende lavinntekt” – i årene 2005-2007. Med andre ord utgjorde denne gruppen...

Notiser

0
Solheim: Sri Lanka må gi selvstyre til tamiler – For å få fred må vi finne politiske løsninger. Sri Lankas regjering må gi tamilene...

1. Lørdagsskole hjelper minoritetselever 2. Lørdagen er skoledag for minoriteter

0
1. Etniske minoriteter holder lørdagsskole for å lære om egen kultur og holde kontakt med miljøet. Flere sier undervisningen på eget språk bedrer elevenes innsats i norsk skole og hjelper dem når de skal studere i foreldrenes opprinnelseland.2. Fram til slutten av 1960-tallet var det vanlig med seks dagers skoleuke i Norge. Nå er lørdagen på full fart tilbake som undervisningsdag for mange norske barn med minoritetsbakgrunn. De fleste foreldre og barn er takknemlige for tilbudet, sier lederne for skolene.

Utrop for 5 år siden: Norge refses for diskriminering

0
Norge får kritikk for diskriminering av innvandrere og manglende tilbud til asylsøkere.

Ideologisk pyromani

0
Sara brente hijab. Otto brente Bibelen. Nå truer NorgesPatriotene med å brenne Koranen i beste sendetid på Frikanalen.

Krever folkemord anerkjent

0
Norsk-armenere krever overfor Norge at massakrene gjennomført av tyrkerne under første verdenskrig skal anerkjennes som folkemord. NUPI-forsker mener både armenere og tyrkere har en alle tiders sjanse til diplomatisk vårløsning etter mange års konflikt.

Utrop for 5 år siden: Ble innelåst og nektet toalett

0
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har registrert uvanlig mange klager på politiets behandling av asylsøkere i det siste, skriver Dagbladet.

Kampen er ikke over

0
Det er ingen tvil om at LTTE er knust militært. Bevegelsen bestod av ca 2 000 - 3 000 og et stort antall av disse er drept. Angivelig er også lederen for LTTE drept. Betyr det slutten på konflikten på Sri Lanka? Neppe.

Religioner må lære å leve sammen

0
Islam kan ikke være til uten kristendom og jødedom, mener imam Yahya Hendi. Han er svært opptatt av at både majoritet og minoritet må være kompromissvillige.