Fire på gata om klima og miljø

0
Dette var spørsmålene Utrop stilte fire personer om deres holdninger til noen av vår tids store utfordringer. 1. Er du opptatt av miljøvern og forsøpling? 2.Tror du innvandrere er mindre opptatt av miljø? 3.Gjør du noe spesielt for miljøet?

Kjøpefri dag mot forbrukspress

0
Ferske tall viser at julehandelen i desember vil øke med fem prosent sammenlignet med i fjor. Nå oppfordrer en rekke organisasjoner folk til å bli mer bevisste på eget forbruk. 27. november skal kjøpefri dag markeres.

Indiske bønder i dødelig gjeldsfelle

0
Bøndene i India ender som gjeldsslaver, selvmord er den tragiske utveien mange velger.

Arbeider for billigere økologisk mat

0
Økologisk livsstil har blitt mer utbredt de par siste årene. Alt fra frukt og grønt til hudkremer finnes uten tilsetninger . Oikos Økologisk Norge oppfordrer alle til å kjøpe økologisk mat.

De hjelper unge mødre

0
Homestart er en ordning der innvandrerkvinner hjelper innvandrerkvinner. Det er lettere å åpne seg for folk som kommer fra samme land, mener Naima H. Hun jobber som frivillig i programmet.