Vil du være med i en forening?

0
Det er organisasjonsfrihet i Norge. Det er lov å starte og drive foreninger. Det er også lov å være med i foreninger.

Hva kan vi gjøre i fritida?

0
Fritid er når vi ikke jobber, går på skole eller gjør annet arbeid. Hva kan vi gjøre da?