Strengere straff for tvangsekteskap

Høyesterett har skjerpet dommen mot en far og en bror kraftig etter at de tvangsgiftet bort sin 18 år gamle datter og søster.

Flere reiser hjem frivillig

0
  Antallet personer som reiste hjem fra Norge frivillig i løpet av 2010 økte med hele 30 prosent. I 2010 reiste 1 444 personer tilbake til...

En innvandrerkvinne er ikke en innvandrerkvinne

0
Innvandrerkvinner er like forskjellige som andre nordmenn. Mange innvandrerkvinner er høyt kvalifiserte, selvstendige og på alle måter likeverdige og likestilte samfunnsborgere. Innvandrerkvinner tilhører alle...

Hierarkiet

0
Likestilling i dagens Norge bør handle om mer enn bare kjønnslikestilling. 

Norges-quiz

0
1. Hvor mange av alle kvinner som jobber har deltidsjobb? A) 21 prosent B) 31 prosent C) 41 prosent 2. Hvor mange prosent av alle ledere...

Kvinnekampen er etnisk delt

0
En fersk undersøkelse viser at etniske norske kvinners organisasjoner og minoritetenes kvinneorganisasjoner samarbeider lite. Det skriver KILDEN, informasjonssenteret for kjønnsforskning. Leder i stiftelsen Alarga, Dilek Ayhan, foreslår at flere med minoritetsbakgrunn rekrutteres til ledende stillinger i de etablerte norske organisasjonene.

Vil du ha familien din på besøk?

Mange vil gjerne ha familie fra hjemlandet på besøk. De vil vite hvordan reglene er for å komme på besøk til Norge. JURK svarer på denne måten:

Spioner, krig(s)helt og røvere

0
Fra før har vi hatt udyret Mulla Krekar i flyktningpolitikken og nå har vi fått skjønnheten – Maria Amelie. Den første vil alle kaste...

Somaliske kvinner vil jobbe

0
Rapporter og statistikker viser at somaliske kvinner dominerer når det gjelder sosialstønad, overføringstønad og arbeidsløshet. – Mange kvinner ønsker å jobbe, men blir av ulike grunner holdt utenfor arbeidsmarkedet, hevder Fatima Madar, leder i foreningen Somaliland Women Solidarity Association. 

Vold mot barn underrapportert problem

0
Familievold er skam- og tabubelagt. Det gjør at barn og unge ofte bærer sin smerte og sine bekymringer alene.