Heller dialog enn debatt

0
16. februar ble UngDialog, et nytt nettverk av unge med ulik religions- og livssynsbakgrunn, stiftet. Irene Incerti, leder i interimsstyret for UngDialog, sier til utrop.no...

Osloskolens fremtid

Oslo Høyre har sviktet i de 30 årene de har regjert i hovedstaden ved å ha en passiv sosialpolitikk. Det har satt minoritetsfamilier i en vanskelig situasjon og virket negativt inn på barnas skoleresultater, mener innsenderen.

Verdt å få med seg

0
Verdt å få med seg:

Hvis vi ikke kan kurere det, la oss røyke det

0
Kampen mot aids kan nå stå overfor en ny utfordring i Sør-Afrika. Anti-retrovirale medisiner (ARV) har gjort sitt inntog på det illegale narkotikamarkedet. Medisinene knuses og røykes sammen med marihuana.

Ap vil utvide skolenes språktilbud

0
Flerspråklighet er en ressurs i en stadig mer internasjonal hverdag, ikke minst for norsk arbeids- og næringsliv, fastslår Arbeiderpartiets nye integreringsdokument.

Et delt Somalia?

Kan det være en løsning til mer stabilitet i denne delen av Afrika?

Radikalisme, hvor fører det hen?

Vi ser på nyhetene om høyreradikale som går i gatene og nærmest maner til krig mot innvandrere fra spesifikke områder. Samtidig ser vi, om vi skal tro mediene, at det blir stadig flere radikale fra muslimske land.